Rundabordssamtal för schyssta villkor och kompetensförsörjning i yrkestrafiken

Det råder brist på yrkeschaufförer inom EU, vilket delvis beror på tuffa arbetsvillkor inom chaufförsnäringen. På tisdagen inledde infrastrukturminister Tomas Eneroth rundabordssamtal med företrädare för åkerinäringen, fackförbund och myndigheter för att förbättra villkoren och trygga kompetensförsörjningen.

Det är stor brist på yrkeschaufförer inom EU, vilket delvis beror på tuffa arbetsvillkor inom åkerinäringen. EUs mobilitetspaket är tänkt att förbättra ordningen inom åkerinäringen och minska problemet med att utländska chaufförer i Sverige arbetar till sämre villkor och sämre löner än de svenska chaufförerna, och därigenom snedvrider marknaden och försämrar villkoren för alla. Det ifrågasätts dock om reglerna kommer ha praktisk effekt, och många menar att det är viktigt att kontrollen av att reglerna verkligen efterföljs är oerhört viktig, liksom beställaransvar.

I syfte att diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförare och trygga kompetensförsörjning inledde infrastrukturminister Tomas Eneroth ett rundabordssamtal under tisdagen. Företrädare för åkerinäring, fackförbund och myndigheter närvarar vid samtalen.

Under mötet kommer de inbjudna organisationerna berätta om sitt arbete för schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen samt vilka ytterligare åtaganden och åtgärder som kan genomföras.

– Schysta villkor är en av regeringens högst prioriterade frågor på transportområdet. Vi har varit ledande i arbetet med att få nya regler för kör- och vilotider på plats och att svenska löner ska gälla för alla som utför transporter i Sverige. Jag kommer lyfta frågan om betydelsen av schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen med mina europeiska transportministerkollegor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

I går presenterade även tre svenska fackförbund en rapport i vilken de menar att det allt snabbare tempot i e-handeln sker på bekostnad av personalen på lager, i logistikföretag och inom last mile-transportnäringen.

Av Emanuel Lehtonen