SSAB och Green Cargo investerar i flexiblare ståltransport

SSAB och Green Cargo har hyrt in 40 nya tågvagnar för tystare och flexiblare ståltransporter. En ny kasettlösning gör det bl a möjligt att samlasta annat gods tillsammans med stålämnen.

De nya vagnanrna kommer att användas för SSABs ståltransporter mellan Luleå och Borlänge samt Borlänge och Oxelösund. Vagnarna, som byggs av godsvagnstillverkaren Tatravagónka i Slovakien, kommer ha skivbromsar som innebär tystare tåg, större flexibilitet i vagnanvändandet, ökad säkerhet i vinterförhållanden och minskat underhållsbehov.

– Vi har stora förväntningar på dessa vagnar och med den driftutvärdering som vi är överens om med Green Cargo, kan vi nu lägga en erfarenhetsgrund för ett beslut om ett större framtida teknikskifte på hela vagnflottan för ståltransporterna. Det kommer att vara några lärorika år som kommer att ge oss alla insikt i olika broms- och vagntekniker, kommenterar Dan Nordqvist, ansvarig för SSAB:s järnvägstrafik.

40 nya vagnar är inhyrda från vagnbolaget Wascosa och just nu pågår montage på Green Cargos verkstad i Eskilstuna av en ny typ av lastbärare på vagnarna, som är avsedda för att transportera stålämnen. Kassettlösningen innebär möjlighet till större flexibilitet i vagnanvändandet eftersom andra vagnar än vanliga stålämnesvagnar kan användas i ståltransporterna. Vagnarna i ståltågen kan vid behov också användas för andra godstyper. Det går även att ställa en container på vagnen för exempelvis skrottransporter.

Ytterligare en innovation som testas är en coating, som boggierna beläggs med. Det ska motverka att snö och is växer till på underredena under vinterförhållanden, något som annars vållar problem, både i drift och i ökat underhållsbehov av materielen.

– Tillsammans med SSAB valde vi inför innevarande avtalsperiod att göra denna satsning där vi nu i ordinarie trafik får möjligheten att under en längre period noggrant utvärdera dessa vagnar med avseende på kostnadseffektivitet, driftkvalitet och tillgänglighet. Dessutom är hela modullösningen mycket intressant och vi ser stora möjligheter att öka affärsnyttan tack vare den ökade flexibiliteten, kommenterar Carl Stjärnesund, kundansvarig för SSAB på Green Cargo.