Stabila volymer för Gävle hamn 2020

Gävle hamn har klarat sig bra under 2020 med en total godsomsättningsökning på nästan 12 procent jämfört med 2019. Även tågpendeln mellan Gävle och Rosersberg ser ökade volymer på ca 70 procent mellan 2019 och 2020.

Gävle hamn har liksom alla andra märkt av förändringar i godsflödena under 2020. Bland annat minskade det totala antalet fartygsanlöp med nästan 4 procent jämfört med 2019, från 839 till 808. Även segmenten container och torrbulk/styckegods har minskat. Prognosen för 2021 är en uppåtvändande trend.

Men sett till helheten har det gått bra, nästan bättre, än innan pandemin slog till, enligt ett pressmeddelande.

Hamnen slog rekord i sin totala godsomsättning med 6,3 miljoner ton under det gångna året. Det motsvarar en ökning med nästan 12 procent från 2019.

Även tågpendeln mellan Gävle containerterminal och Rosersberg kombiterminal ser ökade flöden. Antalet transporterade TEU har ökat från 6 711 till 11 440 vilket är en ökning med 4 729 TEU eller 70 procent. Att pendelns flöden ökar beror på att den inte tappat några kunder under året, plus att det tillkommit ytterligare varuägare.

Det totala antalet järnvägsvagnar till och från hamnen har dock minskat med 17 procent från 2019. Anledningen antas vara att utlastningen av flygbränsle på tåg har minskat som en följd av pandemin.

Inlagringen av olja till Gävle Hamns och Karskärs bergrum har ökat, vilket kompenserat för nedgången av flygbränslevolymerna. Från Karskär har man hunnit lasta ut större delen av den olja som inlagrades under våren 2020.