Stöd för daglig utdelning av tidningar i hela landet

Regeringen beslutade igår, torsdag, om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till postutdelning varannan dag. Stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att fortsätta dela ut tidningen varje dag.

Postnord påbörjade i våras utrullningen av leveranser varannan dag, vilket drabbade utdelningen av dagstidningar, vilket har väckt både irritation och debatt. Ett nytt stöd ska nu säkerställa att folk får sin tidning – varje dag.

Regeringen har nu beslutat om hur det nya stödet för tidningsdistribution ska utformas. Grundtanken är att stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

– En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, kommenterar kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Storleken på stödet bestäms utifrån tidningens distribuerade postupplaga i de områden där Postnords posttjänst övergått till varannandagsutdelning och där samdistribution inte erbjuds. Upplagan baseras på förhållandena år 2020 och stödet utgår från de dagar då ordinarie postutdelning inte erbjuds.