Redarbranschen sågar nytt amerikanskt lagförslag

Den 9 december röstades ett nytt, kontroversiellt lagförslag igenom i USAs representanthus; Ocean Shipping Reform Act 2021, som bland annat föreslår tvingande statliga åtgärder mot redare för att underlätta amerikansk export. Men förslaget kommer inte att lösa trängseln inom global containerfrakt:

– Det kommer snarare att förvärra problemen, säger Anna Larsson på World Shipping Council.

Anna Larsson. Foto WSC

Den globala fraktkrisen fortsätter, och i USA har problemen drabbat både import och export. USA var den första konsumtionsmarknaden att ta fart efter pandemins inledande vakuum, och mycket fartygskapacitet allokerades därför dit.

– Att landet haft problem att hantera de kraftigt ökade importvolymerna på landsidan har lett till överbelastning, trängsel, förseningar och att tomcontainrar blir låsta i landet och inte kan återföras till systemet, säger Anna Larsson, kommunikationsdirektör på den globala redarbranschorganisationen World Shipping Council, WSC.

Fartygsköerna utanför USAs västkust ringlar sig fortsatt långa, där hamnarna är igenkorkade med väntande containrar, både på import- och exportsidan.

– Företagen i USA har i rädsla för förseningarna lagt större order, så när containrarna kommer fram och ska lossas så är lagren redan överfulla, och både containrar och chassin blir låsta på land. Sen har vi hamnarnas kapacitetsbrist, chaufförsbrist och ökad obalans i handeln med Asien som ytterligare förvärrar trögheten.

Företagen i USA har i rädsla för förseningarna lagt större order, så när containrarna kommer fram och ska lossas så är lagren redan överfulla

Ökad fraktobalans

Pandemin har också förändrat köpbeteenden radikalt, vilket förvärrat de redan tidigare starka godsobalansen mellan Kina och USA, och gjort att USA drabbats extra hårt av fraktstörningar under pandemin, menar Anna Larsson.

Varukonsumtionen har ökat med drygt 20 procent i USA sedan innan pandemin, enligt USAs statistiska centralbyrå.

– Innan pandemin var det dubbelt så mycket gods som fraktades in i USA från Asien mot vad som fraktades ut, nu är det förhållandet 3:1, så godsobalansen har förvärrats av det här. 

Detta beror bland annat på att konsumenterna skiftat från att lägga pengar på tjänster som underhållning och restaurangbesök till att köpa elektronik och andra konsumentprodukter, menar hon.

– Konsumenterna i USA lägger normalt sett mer pengar på service, tjänster och exempelvis restaurangbesök än man gör i Europa, och restriktionerna har därför fått större effekt på konsumtionen i USA. Det har gjort att logistiksystemet behövt ställas om mer i USA; och därför har vi också de här problemen nu.

Logistiksystemet har behövt ställas om mer i USA, därför har vi de här problemen

Lagförslag om servicetvång

Att hamnarna korkats igen har även drabbat USAs exportindustri, som har svårt att få ut sitt gods, och nu höjs politiska röster i landet som vill se lagändringar som tvingar redarna till ökad service mot exporterande företag i USA.

Lagförslaget, som går under namnet OSRA, Ocean Shipping Reform Act 2021, röstades igenom med stor majoritet i representanthuset den 9 december och innehåller bland annat förslag på att redare inte ska få skicka iväg fartyg utan en viss andel gods i lasten. Förändringarna, som är de första i OSRA sedan 1998, ska adressera fraktproblemen och handlar bland annat om att utöka den statliga maritima kommissionen FMCs makt att stoppa det man ser som anti-konkurrensbeteende hos rederierna, där FMC ska kunna kräva en viss service till amerikanska exporterande företag.

Lagförslaget presenteras gemensamt av den republikanske senatorn Dusty Johnson och demokraten John Garamendi.

– Vi har alla drabbats av eftersläpningen i försörjningen. Kina och de utländska rederierna spelar inte rent, och bär ett stort ansvar för situationen. Men om man vill göra affärer med amerikanska hamnar så måste man följa våra grundläggande regler. Jag är stolt över samarbetet med kongressledamot Garamendi, som vi byggt upp det senaste året. Den här reformen sätter amerikanska konsumenter, bönder, ranchägare, återförsäljare, lastbilschaufförer, tillverkare och småföretag främst. Lagförslaget fick stort tvärpolitiskt stöd i kammaren, och jag ser fram emot att se det passera senaten, sade Dusty Johnsson efter omröstningen, i amerikanska medier.

Förvärrar problemen

Enligt WSC är lagförslaget dock kontraproduktivt:

– Lagförslaget är ett politiskt uttryck av frustration över försörjningsutmaningarna – frustrationer som redarna delar. Problemet är att förslaget inte är designat för att lösa den globala överbelastningen, och kommer inte heller att lösa den, kommenterar WSCs ordförande John Butler.

Enligt Anna Larsson kommer förändringarna som föreslås snarare att förvärra överbelastningen och problemen i det globala sjöfraktsystemet.

– I reformen finns förslag på att fartyg inte ska få lämna hamn utan en specifik mängd last. Detta innebär att fartyg skulle vara tvungna att vänta in last, oavsett om någon vill frakta eller inte. Det skulle innebära ännu mer förseningar, och att fler fartyg och mer kapacitet blir låst, och skulle göra överbelastningen värre, inte bättre. Det kommer att öka trängseln och försämra servicen för både företag och konsumenter.

I reformen finns förslag på att fartyg inte ska få lämna hamn utan en specifik mängd last, det skulle låsa ännu mer kapacitet

Att det är den amerikanska jordbruksindustrin som främst driver frågan tycker hon är lite ironiskt.

– Självklart drabbas de också av störningarna i fraktsystemet, men exporten av jordbruksprodukter från USA är högre än någonsin just nu. Trots alla utmaningar så levererar den global logistikkedjan rekordvolymer på många områden. Vi kommer att fortsätta arbeta med USAs kongress för att ta fram lösningar som i praktiken kan stärka landets logistik och transportsystem, konstaterar Anna Larsson. 

Trots alla utmaningar så levererar den global logistikkedjan rekordvolymer på många områden

Av Hilda Hultén