Sveriges första elväg byggs i Örebro

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Nu pågår upphandling och val av teknik. Elvägen beräknas stå färdig redan 2025.

I november 2020 skrev företrädare för Region Örebros län en debattartikel där de menade att sträckan Hallsberg-Örebro var den mest lämpade för landets första elväg. Nu står det klart att Trafikverket går på samma linje. Flera av punkterna som lyftes fram har också varit avgörande i myndighetens beslut, då framför allt det geografiska läget med 60 procent av landets företag inom en radie på 20 mil från Hallsberg.

“Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att piloten ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den aktuella sträckan går mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg på E20. Sträckan är totalt ca 21 km lång, med två körfält i vardera riktningen, och förbinder godsbangården i Hallsberg med handels- och logistikområdet i Marieberg samt har närhet till Örebro flygplats.

Nu är planeringsarbetet pausat medan myndigheten arbetar med upphandling och val av teknik. När upphandlingen är gjord kan vägplanen för elväg E20 återupptas. Projekteringen och byggande är sedan tänkt att bli färdigt redan 2025 för att trafiken ska kunna börja rulla på Sveriges första elväg.

Bakgrund
Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Syftet med en elvägspilot är att tekniken ska verifieras och demonstreras samt att hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera demonstreras.

Valet av sträcka har stått mellan E20 Hallsberg-Örebro och väg 72 Västerhaninge-Nynäshamn. Prioriteringarna och val av sträcka har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen.