Säkerhetsarbetet i hamnen skärps – Helsingborgs Hamn vill bli skyddsobjekt

Hotbilden mot samhällsviktiga verksamheter och infrastrukturer har ökat med hot från andra stater men även från organiserad brottslighet – där Helsingborgs Hamn haft stora problem med narkotikasmuggling. Hamnen tar nu ett stort kliv mot att säkra upp verksamheten genom en ansökan om att göra Container- och Energiterminalen till ett s k civilt skyddsobjekt – vilket förstärker verktygslådan mot brottsligheten.

Hamnarbetare varslar om strejk i Helsingborg och Göteborg

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Hamnarbetarnas främsta krav gäller en partsgemensam fond för att stötta arbetsgivare som väljer att rehabilitera långtidssjukskrivna behovsanställda. Sveriges Hamnar riktar skarp kritik mot varslet.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs hamn

Den statliga godsaktören Green Cargo halverade vid årsskiftet antalet intermodala destinationer i Sverige för att konsolidera trafiken till mer aktiva flöden. Nu öppnar de en ny tågpendel som utgår från Helsingborgs Hamn och trafikerar Nässjös, Eskilstunas och Årstas terminaler med gods från Asien och Europa.