Ikea, Amazon med flera åtar sig utsläppsfri sjöfrakt 2040

En ny koalition mellan en rad multinationella varuägare, däribland Ikea, Amazon, Inditex och Unilever, vill frakta sitt oceangående gods utsläppsfritt senast 2040. Inspelet sker inför klimatmötet i Glasgow Cop26, och ger stöd till bl a den internationella redareföreningen ICS, som också vill ställa om sjöfarten, liksom Maersk, som beställt de första utsläppsfria containerfartygen.