Tempcons köp av Erling Andersson och Lincargo godkänns

Konkurrensverket godkänner Tempcon Groups förvärv av konkurrenterna Lincargo och Erling Anderssons åkeri, efter en fördjupad utredning.

Förvärven gjordes i somras och anmäldes till Konkurrensverket i juli 2021 för prövning enligt konkurrenslagen. För att kunna ta slutlig ställning till förvärvens effekter beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning. De två förvärven har prövats var för sig men har handlagts inom ramen för en och samma utredning.

Såväl Tempcon Group som Lincargo och Erling Anderssons Åkeri bedriver verksamhet inom tempererade vägtransporter, och fraktar främst kylda och frysta livsmedel. Inom Tempconkoncernen finns en rad dotterbolag som bedriver denna verksamhet, bland annat Tommy Nordbergh Åkeri och Widriksson Logistik. Kunderna består främst av livsmedelsproducenter, dagligvarukedjor och restauranggrossister.

Nu meddelar Konkurrensverket att inget av förvärven riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar därför båda förvärven utan åtgärd.