Trafikverket lämnar förslag om breddad ekobonus

Trafikverket har lämnat sitt förslag på utformning av en förlängd och breddad ekobonus. Ekobonusen utvidgas till att förutom sjöfart omfatta järnvägstransporter, intermodala transportupplägg och en bredare krets av stödmottagare. Det är dock inte troligt att några pengar delas ut i år.

Ekobonus har funnits på den politiska agendan sedan 2017. Som en del av den nationella godstransportstrategin har stödet, som ska stötta en omflyttning till sjöfart, delats ut i två omgångar, senast 2021. Då beviljades fyra sjöfartsprojekt ekobonus-stöd: IW Line för sin “maritima förbifart” mellan Kapellskär och Norrköping, AB Rederi Gotland, för en ny ropax-linje mellan Nynäshamn och Rostock, AB Flivik Shipping för att föra över ett flöde med flis som idag går med lastbil mellan Småland och Köpenhamn till båt, och Wallenius Marine  för att starta upp en Mälarpendel mellan Stockholm Norvik hamn och hamnarna i Västerås och Köping. Bara två av dessa sjöfartsprojekt flyter dock idag, enligt Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

– Hansalinjen och AB Flivik är igång, och även IW Line har kommit långt och knutit till sig kunder. Men det har varit en utmaning med ekobonus-systemet att det är så kort om tid för de ansökande aktörerna att göra verklighet av sina planer, att det många gånger är svårt rent praktiskt.

Tajt även framöver – men nu kan man söka för ”förberedelser”

Trafikanalys lämnade 2019 förslag på hur intermodala godstransporter kan främjas, genom en s k “breddad ekobonus” som inte bara riktar sig mot sjöfartsprojekt. För i år har regeringen avsatt 100 miljoner åt Trafikverket att dela ut i “breddad ekobonus”, och samma sak gäller 2023 och 2024, men det beskedet kom först i december – utan att något färdigt system för hur pengarna skulle delas ut fanns på plats. Ett förslag från Trafikverket ligger nu på bordet – men det blir svårt att hinna dela ut några pengar i år.

Björn Garberg. Foto Trafikverket.

– Det kommer bli väldigt svårt att lyckas med det, det kommer troligen ta minst ett halvår innan man får klartecken från EU om att gå vidare med det här förlaget.

Trafikverkets förslag på breddad ekobonus

Den breddade ekobonusen ska främja intermodala transporter generellt – och inte bara överföring till sjöfart, och kunna sökas av fler aktörer som rederier, logistikföretag, järnvägsföretag, hamnar, terminaler, transportörer och speditörer.

– Det nya stödet ska inte bara rikta sig mot sjöfarten utan mot hela den intermodala kedjan och kan bland annat ge upp till 50 procent i investeringar i terminaler. Idag har Trafikverket ingen möjlighet att betala ut stöd för investeringar i andras terminaler, så det här utgör en helt ny möjlighet, säger Björn Garberg.

Myndigheten föreslår i sin rapport att breddad ekobonus kan ges för både nya transportupplägg och förbättringar av befintliga transportupplägg, till upp till 30 procent av produktionskostnaden, eller 50 procent av kostnaden i investeringar som underlättar och effektiviserar intermodala godstransporter, inom spannet en halv till tio miljoner kronor. Dessutom ska Ekobonus kunna ges för förberedande arbete som syftar till att undersöka möjligheterna för och säkerställa förutsättningarna för att kunna genomföra nya transportupplägg.

– Vi har sett med tidigare ansökningar, att projekt som syftar till att dra igång helt nya godslinjer tar tid – det kan ta flera år. Att en del av stödet kan ges till en aktör för förberedelser är därför positivt.

Välkomnas av Svensk Sjöfart

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har sett fördelar med dagens version av ekobonusen, men är också medvetna om bristerna. De ser positivt på det nya förslaget om förlängd och breddad ekobonus.

– Att staten stöttar företag som önskar flytta över godstransporter från väg till sjöfart genom denna miljökompensation är viktigt för att utvecklingen ska fortsätta. Vi ser att fler transportköpare vågar välja och testa sjöfarten som alternativ om man blir miljökompenserad och ofta märker man att det då är ett mycket bra alternativ. Den första utformningen av ekobonus har dock inte varit optimal och välkomnar förslaget om en breddad och förlängd ekobonus, säger Anders Hermansson, tf vd Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

Av Klara Eriksson