Transportbranschen orolig inför andra vågen

Tack vare snabb anpassning och växande e-handel har godstransporterna och de totala godsmängderna varit relativt opåverkade under pandemins första del, skriver Trafikanalys i en färsk rapport. Dock känner många nu oro inför framtiden.

En snabb anpassning till en förändrad efterfrågan, ändrade rutter och transporter av mer gods när passagerartrafiken i princip har upphört. Det har varit några nyckelfaktorer för att klara omställningen som coronapandemin har inneburit för landets godstransporter. Det uppger flera transportföretag som Trafikanalys talat med i en intervjustudie av hur godstransporterna påverkades under coronapandemins inledning.

Pandemins konsekvenser har inte lämnat någon på transportmarknaden opåverkad, men vissa har klarat sig bättre än andra. Medan flyget och passagerarfärjor har drabbats hårt har den kraftigt ökade e-handeln gynnat andra företag. Fler och nya kundgrupper handlar på nätet, inte minst äldre personer, och efterfrågan på hemleveranser har gynnat flera godstransportföretag.

Godstransporterna på järnväg har “gått som tåget”, mycket tack vare mindre trängsel på stambanorna när personresor på järnväg har minskat under pandemin. Leverantörer har infört hygienrutiner, utvecklat mer flexibla leveranser och utvecklat mer digitala arbetssätt för signering mot kund ‒ allt för minskad smittspridning. Det är åtgärder som kan komma att bestå även efter pandemin.

Förmågan att ställa om verksamheten i företagen, har även visat sig för långväga godstransporter. När flyget har blivit för dyrt har logistikaktörer visat vägen för nya transportsätt, exempelvis godståg till och från Asien.

Hans ten Berg. Foto Trafikananlys

Både kunder och transportörer upplever dock osäkerhet kring hur volymer, konjunktur och sjukskrivningar ska utvecklas. Flera verksamheter har haft försäljningstoppar som infallit utanför normala försäljningsprognoser, vilket lett till en oro för att det kommer att påverka eller minska kommande säsongers försäljning.

– Aktörer vi har talat med klarade pandemins första kris relativt väl, men det finns en oro inför framtiden och vad en andra våg kan föra med sig, säger Hans ten Berg projektledare på Trafikanalys.

Aktörer vi har talat med klarade pandemins första kris relativt väl, men det finns en oro inför framtiden och vad en andra våg kan föra med sig

Den här studien visar, även om underlaget är litet, att aktörer på godstransportmarknaden har klarat pandemins första kris bra, men frågan är hur krisen utvecklas framgent och hur aktörerna klarar den.

Här kan du läsa hela Trafikanalys rapport