Trelleborg: Europas grönaste RoRo-hamn

ANNONS Trelleborgs Hamn är Sveriges port i söder till Europa och Skandinaviens största RoRo-hamn. Men hamnen utmärker sig även genom sin stora och växande produktion av grön el: ”Andra hamnar kommer hit på studiebesök, och vi tar gärna emot dem: behovet av grön el är oändligt”, säger Jörgen Nilsson, vd på Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik: drygt 10 procent av svensk import och export går över hamnen, till destinationer som Rostock, Travemünde, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda. Hamnen har genomgått en stor transformation där man på rekordtid, ett år före tidtabell, byggt ut hamnen åt sydost. Fyra nya färjelägen har byggts på 500 000 kvm ny mark, som skapats i havet av muddermassor.

– Allt detta har vi gjort för att kunna möta ökande godsvolymer och passagerartrafik i framtiden, vi räknar med att kunna ta emot en miljon lastbilar och 500 000 personbilar 2030, liksom större och modernare fartyg, berättar  Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn.

Jörgen Nilsson. Foto Trelleborgs Hamn.

Lokal energiproducent
Trelleborgs Hamn har inte bara byggt ut hamnen, utan även satsat stort på egen grön energiproduktion, med det uttalade målet att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. En solcellspark på 2 200 kvm är redan i drift, och i somras fick hamnens planrade vindkraftsstatsning grönt ljus.

– Energiproduktionen är oerhört viktig för oss, och därför känns det bra att vi nu fått tillstånden klara för att sätta upp två vindkraftverk i hamnen. Tillsammans med vår solcellsparkkommer vi att producera 15 miljoner kWh per år, det är mycket mer el än vi själva behöver.

Idag förbrukar hamnen drygt 4 miljoner kWh per år, och även om bexovet växer i takt med att fler fartyg ansluts till landel och andelen elfordon ökar, så kommer det även räcka till andra framtidsinvesteringar.

– Ett stort antal lastbilar passerar oss varje år, varav en del i framtiden kommer att gå på vätgas. Därför kommer vi att bygga vätgasproduktion i hamnen, som kommer att kunna leverera vätgas som bränsle från och med 2026-2027, berättar Jörgen Nilsson.

Trelleborgs Hamn är även en s k corehamn; en av fem av EU utpekade svenska hamnar i Europa av särskild vikt för logistiksystemet, vilket också innebär även att man har särskild möjlighet att söka EU-stöd för att stärka hamnen som godsnod. Nyligen har hamnen tilldelats 170 miljoner kronor i medfinansiering av EU, där en del av pengarna går till att bygga vindkraft och ett reningsverk för att kunna rena spillvattnet från fartygen.

Trelleborgs Hamn har byggt en helt ny hamndel på 500 000 kvm, ett år före tidtabell. Foto Trelleborgs Hamn.

Viktig järnvägshubb
Trelleborgs Hamn utmärker sig även genom att vara Skandinaviens största järnvägshamn, och säte för Sveriges enda tågfärjelinje: den mellan Rostock och Trelleborg. Stena Line trafikerar denna med de två största järnvägsfärjorna i världen, som kan frakta hela tågset ombord.

  – Järnvägsfärjorna utgör den enda möjliga redundansen för svensk basindustri och är av mycket stor vikt för svensk beredskap, säger Jörgen Nilsson.

Men allt järnvägsgods går inte på räls över havet: de intermodala volymerna, dvs trailers som lastas av och på godståg i Trelleborg, för vidare transport, har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren, och här vill hamnen satsa vidare.

– I år kommer vi att hantera 40 000 TEU inom den intermodala verksamheten, maxkapaciteten är idag 50 000 TEU. Men vi är i långtgående förhandlingar med Trafikverket om att bygga en ny kombiterminal för 150 000 enheter till, vi behöver bara få tillgång till ett gammalt järnvägsområde i deras regi i hamnen, berättar Jörgen Nilsson.