Utökat stöd till biogasproduktion välkomnas

Regeringens förslag om ett utökat stöd till produktionen av biogas gör det möjligt för gasaktören Gasum att utöka produktionen. Dessutom utökas nu samarbetet med Arla för att öka mängden gödsel som används för produktion.

Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 att Sverige borde besluta om ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Hittills har bara 5–10 procent av den tekniska potentialen realiserats. I regeringens nya budget föreslås dock ett utökat stöd till produktionen av biogas. I,2 miljarder kronor ska avsättas för investeringsstöd av biogasproduktion under åren 2022-2024.

30-procentig ökning av biogasproduktion

Gasinfrastrukturbolaget Gasum välkomnar beskedet om ett långsiktigt stöd. Förslaget gör det möjligt att gå vidare med produktion från matavfall, gödsel och andra restprodukter.

Johan Grön, vice vd Biogas, Gasum. Foto Gasum

– Våra planerade investeringar kommer att öka hela den svenska biogasproduktionen med 30 procent från dagens nivå. Om det föreslagna produktionsstödet tar avstamp i biogasmarknadsutredningens förslag kommer just gödselbaserade produktionsanläggningar leda till att biogas på lång sikt kommer att vara ett cirkulärt inhemskt producerat och mycket prismässigt konkurrenskraftigt bränsle, säger Johan Grön, vice vd Biogas, Gasum, i ett pressmeddelande.

Företaget har idag en årlig produktionskapacitet på ca 400 GWh. Med de planerade produktionsökningarna vill de tredubbla sin svenska kapacitet till 1 000 GWh. Sammanlagt vill företaget göra 4 TWh biogas tillgänglig till år 2025.

Samarbete med Arla

2019 påbörjade Arla en satsning på biogasfordon. Idag har de 10 biogaslastbilar och tre nya är på gång under året. För att kunna fortsätta satsningen krävs dock att tillgången på biogas ökar. Efter regeringens besked utökar nu mejeriföretaget sitt samarbete med Gasum för att öka möjligheten för bönder att leverera gödsel för biogasproduktion. Bönderna kan därmed minska både utsläpp och näringsförluster på gårdsnivå samtidigt som tillgängligheten till biogas förbättras.

Malin Leander, logistikdirektör för Arla Sverige. Foto Arla

– Genom samarbetet hoppas Arla på att fler mjölkgårdar får möjlighet att på ett effektivt och lönsamt sätt bidra med gödsel till biogasproduktion samtidigt som tillgången till flytande biogasbränsle för Arlas transporter ökar, säger Malin Leander, logistikdirektör Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Arla har i tidigare beräkningar kommit fram till att potentialen av produktion av biogas från gödsel från alla Arlas gårdar i Sverige motsvarar ungefär 54 miljoner liter diesel. En av Gasums planerade stora satsningar inom produktion av flytande biogas är i Götene, där just gödsel är tänkt som den primära råvaran.

– Gasum ser samarbetet med Arla som en avgörande del i att realisera den potential som biogasen har i Sverige. För att lyckas med den gröna omställningen av hela samhället är det avgörande att vi utnyttjar alla de bästa resurserna vi har. Biogas är en av de allra bästa förnybara energiformerna eftersom den är skolboksexemplet på cirkularitet. Genom att utnyttja restprodukter som gödsel så uppnår vi inte bara stora förbättringar för klimatet utan vi löser även utmaningar med avfall, och bidrar till en minskad övergödning, säger Johan Grön i pressmeddelandet.

Av Emanuel Lehtonen