Göteborgs Hamn utvecklar Halvorsäng – bildar JV med Castellum

Göteborgs Hamn AB, som sedan flera år sitter på ett stort område logistikmark intill hamnen, ska nu bilda ett joint venture med Castellum för att gemensamt utveckla logistikfastigheter i Halvorsängsområdet, med start i höst.

2015 släppte Göteborgs stad en miljon kvadratmeter logistikmark på Hisingen, där Göteborgs Hamn fick ett 420 000 kvm stort område på Halvorsäng för att utveckla för hamnrelaterad logistikverksamhet. På marken går det att totalt utveckla 210 000 kvm logistikytor. Dessutom gör höjdskillnaderna att det är möjligt att bygga rejält på höjden, vilket är ganska sällsynt i sådana topplägen.

Den övriga logistikmarken som Göteborgs stad tog fram såldes till privata aktörer; knappt 600 000 kvm detaljplanerad mark som NCC, Bockasjö, Castellum (som då hette Eklandia) och Prologis fick dela på, som staden räknade skulle täcka tillväxtbehovet i 10–15 år. Den är dock i princip helt färdigutvecklad och fylld sedan länge, med undantag för någon enstaka tomt – helt mot prognosen.

Bildar joint venture

På Göteborgs Hamns mark har dock inte mycket hänt sedan markarbetena påbörjades för sex år sedan. Oenighet inom stadens politiska ledning och ansvarsfördelningen mellan stadens bolag kring ägarförhållandena har gjort att utvecklingen av marken dragit ut på tiden.

Göteborgs hamns logistikmark på Halvorsäng, Hisingen, under markarbetena 2015. Foto Hilda Hultén/Arkiv

Men nu tycks planerna äntligen klarnat, då stadens hamnbolag ger sig i lag med fastighetsbolaget Castellum om en gemensam utveckling av delar av marken, efter en urvalsprocess som avslutades i slutet av 2020.

Göteborgs hamn och Castellum hat tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett joint venture (JV). Partnerbolaget ska gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet som ska ingå i bolaget är cirka 270 000 kvm stort, där det totalt går att bygga 155 000 kvm lokaler (BTA). Området ska enligt planen vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

Elvir Dzanic, Foto Göteborgs Hamn

– Vi har landat i en fördelaktig lösning för alla inblandade där Göteborgs Hamn AB fortsatt kommer att ha kvar rådighet över marken. Samtidigt delar vi investeringskostnader och risker med en partner som har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastighetsutveckling. Det kommer att gynna hamnen som helhet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Ett positivt beslut fattades av kommunstyrelsen i förra veckan, men bolagsbildningen förutsätter ett godkännande i kommunfullmäktige.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, kommenterar Castellums vd Henrik Saxborn.

Miljardinvestering för Castellum

Initialt betalar Castellum omkring 400–450 miljoner kronor för 50 procent av marken. Därefter beräknas utvecklingskostnaden kosta ytterligare cirka 550 miljoner SEK för Castellums del.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling av Halvorsäng. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Region Väst.

Halvorsäng ligger direkt norr om hamnens terminaler invid Hisingsleden i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods, för vidare transport över Sverige och Skandinavien med lastbil eller tåg.

Av Hilda Hultén