Bring beställer 58 laddpunkter av Eways

Posten Norge-ägda Bring har tröttnat på att vänta på laddinfrastruktur och tar nu saken i egna händer. De har lagt en stor beställning av både snabbladdare och vanliga elbilsladdare för att påskynda omställningen till elfordon i verksamheten.

Investeringen görs delvis med hjälp av ett bidrag från Klimatklivet och innebär att fler leveranser i och mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping kommer kunna genomföras med elfordon. Beställningen gäller totalt 58 laddpunkter, varav 12 är snabbladdare, från laddoperatören Eways. Laddstationerna ska vara på plats i sommar.

– Vi kan inte vänta på att publik laddning ska bli redo att möta alla våra behov. Vi måste ställa om våra fordon nu, så därför måste vi själva sätta upp laddinfrastruktur för att kunna ladda våra elbilar. När vi adderar de nya laddpunkterna säkerställer vi att vi kan ladda totalt 102 fordon samtidigt – och totalt upp till 400 bilar per dygn, kommenterar Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

I höstas gick Bring ut med planer på att elektrifiera vissa linjetrafiksträckor tillsammans med Einride, som ett steg i målet att vara fossilfria i Sverige 2025. Dessa fordon planeras vara i bruk innan sommaren, men för att satsningen ska lyckas måste fordonen ha tillgång till snabb laddning.

– De här fordonen har så stora batterier att det är en förutsättning för driften att kunna ladda dem med rejäl effekt på ett förutsägbart sätt. Vi investerar ju nu i ett antal 150 kilowatt snabbladdare på tre olika terminaler, och säkrar därmed att vi vet på vilket sätt och när fordonen kommer att ladda, vilket underlättar planeringen av logistikflödet, kommenterar Catherine Löfquist.

Leverantören Eways kommer leverera en helhetslösning med nyckelfärdig installation av smarta laddstationer som är uppkopplade till laddoperatörens molntjänst. Upphandlingen som bolaget vann innefattar även en mjukvara för att optimera laddningen.

Bring räknar med att spara tusentals ton koldioxid per år tack vare de nya laddpunkterna.