Miljö/CSR

SCA får bygga bioraffinanderi vid Östrands massafabrik

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har lämnat tillstånd till SCA Biorefinery Östrand AB att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand.
Vid anläggningen kommer det att kunna produceras 300 000 ton biodrivmedel per år i form av förnybar bensin, diesel och flygbränsle.

Bombardier förlägger globalt innovationscenter till Västerås

Bombardier etablerar ett test- och teknologicenter för e-mobilitet med fokus för att utveckla nästa generations elektriska drivsystem i Västerås. Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin, är idag världsledande inom driv- och kontrollsystem och bolagets teknik driver tusentals tåg över hela världen. nu förläggar man sitt nya innovationscenter inom e-mobiltet till Sverige. – Lanseringen av vårt