Corem vill sälja fastigheter för 5,35 miljarder

Corem har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja en fastighetsportfölj till ett värde av 5,35 miljarder kronor till en “utländsk institutionell investerare”. Går affären igenom avyttras portföljen i mitten av april 2023.

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5 350 mkr, vilket är i linje med bokförda värden. Köpare är en utländsk institutionell investerare. Corem uppger inte vilka fastighetssegment eller orter som utgör merparten av portföljen.

Portföljen utgör 6,6 procent av fastighetsportföljen, räknat på vad fastighetsbolaget uppgav i sin senaste kvartalsrapport. Företaget ägde då 473 förvaltningsfastigheter värda 81,5 miljarder kronor, enligt Di. Rutger Arnhult är största ägare i bolaget.

Corem var 2021 Sveriges åttonde största logistikfastighetsägare med 690 000 kvm logistikfastighetsyta. Bolaget var näst största logistikfastighetsägaren 2018, men har sedan dess sålt halva beståndet till bl a Blackstone. Fokuserar främst på utvecklingsfastigheter och citynära kluster, med störst bestånd i Stockholm.

Vid försäljning av portföljen beräknas den frånträdas i mitten av april 2023.