Dagab köper in eldrivet lastbilsekipage från Scania

Axfoods logistikbolag Dagab var Scanias första kund för deras första serietillverkade tunga ellastbil. Nu köper dagligvarulogistikern in ytterligare ett elfordon: ett 64 ton tungt lastbilsekipage för butiksleveranserna i Göteborg.

Redan idag används både Scanias helelektriska tunga lastbil samt laddhybrid i Stockholm. Dessa kompletteras nu med ett 64-tons ellastbils-ekipage för varutransporter i Göteborgsregionen, det första i sitt slag i Sverige.

Med den nya och helt utsläppsfria lastbilen tar Scania och Dagab därmed nästa steg för att med smart teknik för tunga kylda och frysta elektrifierade livsmedelstransporter minska klimat- och miljöpåverkan.

Helena Blom. Foto Dagab.

– Utsläppssnåla livsmedelsleveranser är nödvändigt för att sänka klimatbelastningen. När vi sätter in en ellastbil av den här storleken sänker vi utsläppen rejält och tar ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter och nettonollutsläpp senaste 2030, säger Helena Blom, transportchef på Dagab, i ett pressmeddelande.

Den nya lastbilen kommer att laddas med grön el och köras under minst två skift, motsvarande en sträcka om 350-450 kilometer per dygn, och leverera mat till butiker utan att göra avkall på kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. Tillgång till laddinfrastruktur är dock A o O för att kunna elektrifiera transporterna, menar Fredrik Allard på Scania.

– Omställningen till elektrifiering är komplex. Tekniken och elfordonen finns, men för att utveckla smarta stadslösningar i praktiken krävs större och snabbare åtgärder inom laddinfrastruktur. Vi på Scania driver på för att fler ska kunna göra som Dagab, kommenterar Fredrik Allard, Head of E-mobility, Scania. 

Dagab satsar på skala i elektrifieringen av dagligvarutransporterna. Foto Dagab.

Tunga eltransporter och transporter av livsmedel som ska kylas är tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet är därför försedd med starkare komponenter än Scanias serietillverkade ellastbilar för att klara den mer utmanande driften.

Ellastbilen har planerad driftstart hösten 2022.