Dessa kämpar om nästa Northvolt-fabrik

Bygget av Northvolts första gigafabrik för battericeller i Skellefteå har nått sitt slutskede och fabriken tas i drift senare i år. Nu tampas sex svenska kommuner om nästa etablering, en jättefabrik som ger 2 500 nya jobb.

I juni kunde vi berätta att Northvolt och Volvo Cars inledde ett samarbete om att under 2026 bygga en ny jättefabrik för 30 miljarder kronor för att förse biltillverkaren med batterier. Då framgick bara att fabriken ska ligga någonstans i Europa. Nu är urvalsprocessen nere på totalt nio orter, enligt uppgifter till Dagens Nyheter.

De svenska orter som det har spekulerats konkurrerar om att få jättefabriken, och ca 2 500 nya jobb, är Gävle, Borlänge, Sundsvall-Timrå, Umeå, Norrköping, Skövde (som till och med gjort utrymme för batterifabriken) och Östersund. De orter som ligger ovanför Dalälven anses ha en liten fördel i och med en högre eltillgång.

Norrköpings kommun är en av de som för tät dialog med företaget om den nya fabriken. Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköping, berättar för tidningen Folkbladet att kommunen och företaget har en fortlöpande dialog och att kommunen ska bygga upp en offert.

– De har varit här kontinuerligt under ganska lång tid. De har varit här själva och tittat på tänkbara platser. I dialogen har vi diskuterat de områden som de har tittat på. Där jobbar vi med det som vi kallar ett RFQ, alltså ett frågeunderlag som de fyller på. Men vi har inte suttit vid något förhandlingsbord på något sätt. Men vi har en tät dialog, säger han till Folkbladet.

Vilken ort det landar på vill inte Northvolt gå ut med i dagsläget. De har dock sagt till flera medier att ett beslut kommer meddelas innan årsskiftet.

Av Emanuel Lehtonen