Fraktpriserna upp 840 procent på ett år

Fraktpriset mellan Kina och Sverige har stigit med närmare 840 procent det senaste året, och inget tyder på stabilisering.  

– Om fraktpriserna fortsätter upp kommer företagen vid något tillfälle ha nått smärttröskeln och se sig om efter andra alternativ, säger Lukas Faxå på Asia Perspective.

Fraktkrisen fortsätter in i 2022, och än finns inget som pekar på en normalisering av de globala fraktpriserna. Snarare tvärtom, enligt konsultbolaget Asia Perspective, som sammanfattar läget i en marknadsrapport. Bland annat refererar rapporten till svenska Adnavems prisstatistik på containerfrakt från Kina till Sverige, som visar att fraktpriset för en 20-fotscontainer stigit från 1 092 dollar i början av augusti 2020 till 10 202 under samma vecka i år.

– Nivåerna på över 10 000 är något vi aldrig har sett tidigare, och det är en rekordsnab ökning, säger Lukas Faxå, konsult på Asia Perspective.

Kinesiska containerhamnar fortsätter att halka efter när den globala handeln återhämtar sig från pandemin. Nya vågor av Covid-19, restriktioner, containerbrist och extrem efterfrågan orsakar ytterligare störningar och förseningar i försörjningskedjan. Minskad fraktförmåga från Kina riskerar varubrist som påverkar hösten och julhandeln. Särskilt sårbara kategorier är hushållsapparater, möbler, kläder och trädgårdsutrustning. Elektronik kommer också att påverkas, särskilt större produkter som TV-apparater, enligt rapporten. 

“Den globala försörjningskedjan är extremt ansträngd just nu och balanserar på gränsen till kollaps. Ytterligare överraskningar ”a lá Suez” kan utvecklas till en svart svan och hota den globala ekonomiska återhämtningen” skriver Asia Perspective.

Global prisökning

Även globalt har priserna stigit till historiska rekordnivåer. Enligt FBX index steg spotpriset på containerfrakt globalt från 1 828 dollar i början av augusti 2020 till en rekordnotering på 10 380 dollar per 40-fotscontainer den 6 augusti i år, vilket är en prisökning med 468 procent. Sedan januari 2020 har containefraktpriset globalt ökat med över 600 procent. 

Spotpriset på global containerfrakt nådde rekordhöga 10 380 dollar den 6 augusti.

Risk för vidare prisökningar

Enligt Asia Perspectives rapport brukar sommaren innebära lägre fraktvolymer, något som i år inte skett. Det innebär att trycket i september, när högsäsongen drar igång och volymerna normalt ökar, kan komma att öka ytterligare. Risken är därför att priserna fortsätter uppåt och passerar även nuvarande rekordnivåer.

“Detta kommer sätta press på importörer som tvingas hitta andra vägar framåt. Det kan handla om att tidigarelägga sina beställningar eller helt enkelt beställa mer varor (för att inte riskera julförsäljningen) vilket ironiskt nog kan leda till mer förseningar och ytterligare prisökningar på en redan ansträngd marknad”

Kan leda till omlokalisering

Om priserna fortsätter att öka kan det på sikt leda till en omlokalisering av produktion från Kina till marknader närmare Europa, tror Lukas Faxå på Asia Perspective.

Lukas Faxå. Foto Asia Perspective

– Omlokalisering av produktion är både väldigt tids- och resurskrävande, och inget som görs över en natt. Men om fraktpriserna fortsätter upp kommer företagen vid något tillfälle ha nått smärttröskeln och se sig om efter andra alternativ, säger han.

– Större företag med import från Kina som vill flytta delar av sin import för att minska beroende från Kina får vara beredda på att det tar 2–3 år och är förenat med en hel del kostnader och investeringar, fortsätter Lukas Faxå.

Prisökningar på produkter

Fraktprisökningar och kapacitetsproblem i den globala sjöfarten förväntas fortsätta in i 2022 och bidra till att även priser på produkter höjs. Enligt rapporten har några av världens största detaljhandelsbolag redan aviserat prishöjningar på grund av stigande frakt- och råvarupriser. Bland dessa finns Unilever, Procter & Gamble och Whirlpool, där den sistnämnda höjt sina produktpriser med 12 procent.

Många företag, bland annat H&M och Whirlpool, säkrar nu leveranserna genom att gå över till flygfrakt på delar av sitt sortiment. Uppgången syns även i en tydlig ökning av globala flygfraktvolymer som nådde en historisk rekordnotering i mars, enligt en rapport från IATA.

Av Hilda Hultén