Inzile krymper organisationen

Elfordonstillverkaren väljer nu att dra ner på organisationens storlek för att minska företagets kostnader. Fackliga förhandlingar har inletts avseende kollektivanställda och tjänstemän.

Företagets styrelse och ledning gör bedömningen att en minskning av kostnaderna är nödvändig för att företaget ska bli lönsamt och kunna växa framgångsrikt. Organisationens storlek anpassas till aktuella försäljningsnivåer och omfattar både företagets ledning och övrig personal.

– Jag har nu haft möjlighet att sätta mig in i Inzile och analysera bolagets möjligheter. Vi har satt en ny säljstrategi via återförsäljare och vi har övergått till kundorderstyrd produktion. Därutöver har vi skapat en konsoliderad industriell ledningsstruktur respektive en kommersiell ledningsstruktur med försäljning, service och finansiering som gör att vi kan erbjuda kunden hela lösningar, kommenterar Daniel Wedberg, vd för Inzile sedan 1 juni 2021.

Resultatet av dessa förändringar är en övertalighet i personal som nu leder till varsel och fackliga förhandlingar. Förändringarna i organisationen genomförs omgående.