Maersk-bolag beställer 16 ellastbilar från Volvo

Performance Team, ett lager- och distributionsföretag inom Maerskkoncernen baserat i Kalifornien, USA, har lagt en order på 16 helelektriska tunga Volvo-lastbilar av typen Volvo VNR Electric. Ordern är den hittills största kommersiella ordern på lastbilsmodellen i Nordamerika.

VNR Electric-modellen från Volvo i Nordamerika är de första batterielektriska, tunga lastbilarna i Performance Teams flotta och de kommer att finnas ute på vägarna mot slutet av året. När de är i drift kommer alla 16 lastbilarna att gå i daglig regional distribution till kunder i södra Kalifornien.

– Skiftet mot elektrifiering är en spännande tid för lastbilsbranschen och Performance Team tar täten med sin största order av den enda batterielektriska tunga lastbilen i skalbar serieproduktion idag, kommenterar Peter Voorhoeve, vd för Volvo Trucks North Amerika.

– Genom sitt åtagande att ta 16 Volvo VNR Electric i drift mot slutet av 2021 har Performance Team visat ett starkt engagemang för miljömässig hållbarhet, och detta är ytterligare ett stort steg framåt för att minska lastbilindustrins totala koldioxidavtryck.

Volvo VNR Electric är utvecklad för lokal och regional godsdistribution, är tysta och drivs med batterier, vilket gör att driften är koldioxidneutral.

Beställningen av de nya Volvo VNR Electric-modellerna är en del av Maersks hållbarhetsstrategi för att minska transporternas utsläpp av koldioxid. Maersk har som målsättning att uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Performance Team deltar även i ett delstatligt projekt med Kaliforniens South Coast Air Quality Management District för att minska utsläppen i transportsektorn genom att ersätta diesellastbilar med elektriska lastbilar och att skapa ny, framtida laddinfrastruktur. Företaget, som är baserat i El Segundo i Kalifornien, driver ett lager- och distributionsnätverk på 45 platser i Nordamerika och har en flotta på 215 lastbilar.

– Vi ser en 30-procentig tillväxt i vår lager- och distributionsverksamhet, säger Jason Walker, vice verkställande direktör för Performance Team, i ett pressmeddelande.

– Kunder letar efter mer lastbilskapacitet för att möta höga volymkrav. Denna första beställning av Volvo VNR Electric ger oss viktig erfarenhet och kunskap kring såväl deras prestanda avseende regionala transporter som miljöfördelar. Det vi lär oss kommer att hjälpa oss att utforma nästa steg i moderniseringen av vår lastbilsflotta och vilken laddinfrastruktur som behövs för framtidens transporter.