Ny sanktionsavgift ska stoppa transportfusket

Regeringen har beslutat om en sanktionsavgift på 60 000 kronor för utländska transportföretag som inte lever upp till kraven på utstationering av utländska arbetstagare. Den höga avgiften ska motverka fusk och möjliggöra svenska löner och villkor för fler förare.

EUs mobilitetspaket trädde i kraft den 2 februari, med regler om bland annat utstationering. Den svenska lagstiftningen var inte på plats vid tillfället, men den 17 mars beslutade regeringen om en proposition med de förändringar som krävs för att genomföra reformpaketets sista del.

I onsdags, 18 maj, röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att genomföra den sista delen i EUs mobilitetspaket. De nya reglerna innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Förslaget gör det också möjligt för svenska fackförbund att komma i kontakt med utländska transportföretag för att ställa krav på svenska löner och villkor.

Regeringen har också beslutat att utländska transportföretag som inte kan visa upp en kopia av en sådan utstationeringsdeklaration ska få en sanktionsavgift på 60 000 kronor. Avgiften ligger på samma nivå som den för otillåtna tillfälliga inrikestransporter som utförs av utländska företag, så kallade otillåtna cabotagetransporter.

– Svenska löner och villkor ska gälla för alla som kör yrkestrafik på våra vägar. Nu inför vi höga sanktioner mot företag som fuskar och utnyttjar utländska förare, kommenterar Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Polisen och tullen ska utföra kontroller på vägarna av att en kopia av en utstationeringsdeklaration kan visas upp. Transportstyrelsen ska också utarbeta en tillsynsstrategi för kontroller av utstationering av förare. I samband med utarbetandet av strategin ska bland annat arbetsmarknadens parter få möjlighet att lämna synpunkter.

De nya lagändringarna och förordningarna börjar i huvudsak gälla den 15 juni 2022.