Mer avfall genereras i Sverige – rekordstort intresse för återvinning i Klimatklivet

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, en marginell ökning jämfört med 2018. Men andelen avfall som materialåtervinns har minskat enligt statistik från Naturvårdsverket. Samtidigt är intresset för investeringar i återvinning rekordstort inom Klimatklivet.