Ökat samarbete kring Sydostlänken

Kommunerna Olofström, Sölesborg och Karlshamn i västra Blekinge fördjupar nu samarbetet kring etableringar och investeringar med koppling till Sydostlänken.

Respektive ordförande i kommunstyrelserna ser detta som en viktigt del i utvecklingen av Blekinge och står samstämmigt bakom att fördjupa ett gemensamt och fokuserat arbete.

– Exakt hur arbetet ska bedrivas kommer att formas och utarbetas under 2022, där respektive kommuns näringslivskontor avsätter tid för det framtida samarbetet, kommenterar Stefan Olofsson, näringslivschef Sölvesborg.

– Vi välkomnar givetvis samarbete med övriga Blekinge och andra kommuner i närområdet, där man ser möjligheterna som skapas med den kommande Sydostlänken, kommenterar Håkan Andersson, näringslivschef i Olofström.

Bakgrunden till samverkan är en ökad efterfrågan och att Sydostlänken kommer skapa nya förutsättningar och möjligheter inom flera olika branscher exempelvis inom transport, logistik och industri. Samarbetet ska handla om exempelvis etableringsmark, infrastruktur, elkapacitet och hamnutveckling för att tillsammans med Sydostlänken öka attraktiviteten för olika typer av nya investeringar i Blekinge.

– Som etableringschef i Karlshamns kommun ser jag detta som en förutsättning med samverkan för att öka Blekinges erbjudande och attraktivitet, kommenterar Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamns kommun.