Panattoni tar första spadtag i Landvetter

Logistikfastighetsutvecklaren och byggentreprenören MVB har tagit det första officiella spadtaget inför en ny logistikanläggning i Landvetter. Projektet är Panattonis första brownfield-projekt i Sverige, där en gammal anläggning ersätts av en ny logistikanläggning om 14 300 kvm.

Förra sommaren köpte Panattoni en s k brownfield-fastighet i Landvetter, där det fanns möjlighet att bygga en ny logistikanläggning om 14 300 kvm. I början av 2024 drog arbetet på tomten igång med rivning av en äldre fastighet och markarbeten. Stort fokus läggs på att ta tillvara material som antingen återbrukas inom projektet eller säljs vidare till andra projekt. Nu har man tagit det första officiella spadtaget för den nya logistikfastigheten.

– Detta är vårt första projekt i Göteborgsregionen och vårt första brownfield-projekt i Sverige. Att få utveckla en redan bebyggd fastighet i dåligt skick till en mer hållbar och modern anläggning känns extra kul. Vi har redan ett stort intresse från hyresgäster tack vare ett optimalt läge längs riksväg 40 och vi har redan ett flertal dialoger med potentiella kunder, kommenterar Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige.

Vid spadarna fr v: Henrik Ljungdahl, vd för MVB Väst, Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige, Helena Alterby Nordström, näringslivschef Härryda kommun, och Mikael Johannison, vice ordförande kommunstyrelsen Härryda kommun.

Fastigheten uppförs med stålstomme och sandwichelement samt förbereds för solceller på taket. Målet är att certifiera fastigheten enligt Breeam Excellent. Projektet beräknas stå färdigt under första kvartalet 2025.

Under spadtagsceremonin talade bland andra MVB Västs vd Henrik Ljungdahl, Panattoni Sveriges vd Fredrik Jagersjö Rosell och Härryda kommuns näringslivschef Helena Alterby Nordström.

– Vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla attraktiva logistikanläggningar tillsammans med Panattoni. Vi har ett väldigt bra och givande samarbete där vi har stor samsyn på projektets hållbarhetsmål, vilket bäddar för att detta kommer att bli en riktigt fin anläggning, kommenterar Henrik Ljungdahl, vd för MVB Väst.