SCA får bygga bioraffinanderi vid Östrands massafabrik

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har lämnat tillstånd till SCA Biorefinery Östrand AB att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand.
Vid anläggningen kommer det att kunna produceras 300 000 ton biodrivmedel per år i form av förnybar bensin, diesel och flygbränsle.

Tillståndet gäller både den nya verksamheten för ett bioraffinaderi och anpassningar som krävs på massabruket för att kunna skapa de synergier som SCA vill uppnå mellan verksamheterna.

Det är en omfattande ansökan som lämnats in. Projektgruppen har under flera år arbetat med utredningar och samråd med myndigheter och allmänhet. Enbart domstolsbeskedet som kom är på 184 sidor. Arbetet med att granska domstolsbeslutet pågår nu för fullt.

– Av det vi kunnat se hittills verkar domstolen i huvudsak gått på vår linje och accepterat de villkorsförslag som vi föreslagit. Efter den 21 oktober vet vi om domen slutgiltigt kommer att vinna laga kraft eller om den kommer att överklagas, kommenterar Roger Östlin, projektchef.

– Vi är naturligtvis jätteglada att vi fått miljötillstånd, fortsätter Roger. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till när nästa steg börjar – arbetet med den tekniska utformningen av anläggningen.

Detta är en anläggning som troligen skulle vara en av de första i sitt slag i världen. Vissa delar behöver därför använda helt nyutvecklad teknik, vilket kommer innebära att projekttiden blir längre än vid andra stora projekt SCA genomför.

Mark- och miljödomstolens besked är enligt SCA en viktig milstolpe i projektet, men mycket arbete återstår innan SCA kan fatta beslut att genomföra projektet.