Sparprogram på Ica Sverige – 200 tjänster försvinner

Ica Sverige tappar både försäljning och marknadsvolymer, och nu genomför bolaget ett sparprogram som ska frigöra 1 miljard kronor årligen. Inledningsvis införs anställningsstopp och cirka 200 positioner på främst tjänstemannasidan ska avvecklas. Programmet beräknas till största del vara genomfört under 2023.

En utmanande omvärldssituation med stigande kostnader, hög inflation, minskad disponibel inkomst och därmed en högre prismedvetenhet hos kunderna har satt hård press på såväl Ica Sverige som Ica-handlarna, både vad gäller marknadsandelar och försäljningsvolymer.

För att vända utvecklingen sjösätter Ica nu ett effektiviseringsprogram som ska minska kostnader och frigöra medel för ett “mer konkurrenskraftigt kunderbjudande” skriver bolaget i ett pressmeddelande. Programmet beräknas årligen frigöra cirka 1 miljard kronor, och omfattar en organisationsöversyn som inledningsvis innebär en minskning av cirka 200 positioner, främst på tjänstemannasidan. Ica Sverige har även infört konsult- och anställningsstopp. Arbetet med att identifiera de 200 positionerna liksom eventuella omstruktureringskostnader kommer att ske under det första kvartalet 2023.

Eric Lundberg, vd Ica Sverige. Foto Ica

− Dagligvarubranschen och Ica befinner sig i ett mycket utmanande läge och som bolag behöver vi både på kort och lång sikt bli mer kostnadseffektiva. Det möjliggör för oss att tillsammans med Ica-handlarna kunna bli mer prisvärda för våra kunder och vända den negativa tillväxtutvecklingen. Detta innebär bland annat att vi ser över vår organisation. Jag har stor respekt för att detta är ett tufft besked för Ica Sveriges medarbetare och vi kommer naturligtvis att ge ett bra stöd till de medarbetare som kommer att beröras, kommenterar Ica Sveriges vd Eric Lundberg.

Programmet ska bland annat innebära lägre priser till konsument och satsningar på Icas egna märkesvaror liksom fortsatt utveckling av bolagets lojalitetsprogram, Stammis, i syfte att stärka konkurrenskraften och öka kundlojaliteten.

−Ica ska alltid stå på kundernas sida, inte minst i svåra ekonomiska tider och då krävs det här tuffa effektiviseringsprogrammet för att bättre kunna möta kundernas behov, kommenterar Eric Lundberg.

Ica Sverige har drygt 1 200 fristående ICA-handlare som äger och driver butikerna själva. Ica Sverige har avtal med handlarna om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. Ica Sverige är en del av Ica Gruppen, som omsatte 128 miljarder kronor under 2021.