Så vill MSB rusta civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder till regeringen, för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025. Det handlar bland annat om att stärka upp försörjningsberedskapen, kommunikationsvägar och säkra energiförsörjningen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.