Försvarsmakten vill se större fokus på Inlandsbanan

Inlandsbanans strategiska betydelse har kommit i ljuset när Trafikverket undersökte avtalsförhållandet mellan staten och Inlandsbanan AB. Enligt Försvarsmakten ger banans gamla teknik och separata förvaltarskap resiliens och redundans i transportsystemet i händelse av kris eller krig. De vill hellre att IBAB ska få medel att rusta upp banan.

Så vill MSB rusta civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder till regeringen, för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025. Det handlar bland annat om att stärka upp försörjningsberedskapen, kommunikationsvägar och säkra energiförsörjningen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.