Sveriges Hamnar varslar om lockout mot Hamnarbetarförbundet

Som svar på Hamnarbetarförbundets varsel om strejk i flera västkusthamnar väljer nu Sveriges Hamnar att varsla om spegellockout för fackets medlemmar under samma period. Facket kräver en social fond för rehabilitering av behovsanställda och rätt till facklig introduktion.

Hamnarbetare varslar om strejk i Helsingborg och Göteborg

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Hamnarbetarnas främsta krav gäller en partsgemensam fond för att stötta arbetsgivare som väljer att rehabilitera långtidssjukskrivna behovsanställda. Sveriges Hamnar riktar skarp kritik mot varslet.

Hamnarbetarförbundet i frivillig medling med Sveriges Hamnar

För tre veckor sedan tecknade Transportföretagen och Sveriges Hamnar ett nytt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. Sedan dess har förhandlingarna om ett nytt andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet strandat och det gamla avtalet har sagts upp. Nu går parterna in i en frivillig medling.

Dom reglerar hamnanställdas villkor

Hamnkonflikten som plågade särskilt Göteborgs hamn under 2017 är över, efter att parterna 2019 kom överens om att Hamnarbetarförbundet får teckna ett s k andrahandsavtal med arbetsgivarsidan. Men på den lokala sidan har konflikterna puttrat på, idag kom dock en dom som klargjorde att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet reglerar anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare.