Inab vill utveckla närsjöfart längs med Norrlandskusten

En stor andel av godset från och till Sveriges norra regioner går idag på lastbil, en komplettering av befintligt utbud av järnvägs- och sjöfartslösningar är därför nödvändig. Det visar en ny förstudie av projektet Nordic Intermodal Short Sea – som vill flytta över en del av godset till sjö, med målet att skapa förutsättningar för en ny linje 2023.

Curt Blixt till Inab

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.