Västerbotten kraftsamlar för att locka logistiketableringar

En rad logistik- och näringslivsaktörer i Västerbotten samlas nu under ett varumärke, ”Northern Access”, för att förenkla och locka etableringar till norra Sverige. ”En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genomslag”, skriver nätverket.

Inab vill utveckla närsjöfart längs med Norrlandskusten

En stor andel av godset från och till Sveriges norra regioner går idag på lastbil, en komplettering av befintligt utbud av järnvägs- och sjöfartslösningar är därför nödvändig. Det visar en ny förstudie av projektet Nordic Intermodal Short Sea – som vill flytta över en del av godset till sjö, med målet att skapa förutsättningar för en ny linje 2023.

Curt Blixt till Inab

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.