Tallink ställer in trafik

Tredje kvartalet bjuder på splittrad statistik för rederiet Tallink Grupp. September månad visade på en ökad trafik jämfört med 2020 medan kvartalet som helhet har sett en nedgång av trafik ombord. Nu avbryter man trafiken med tre färjor från och med januari 2022 för att effektivisera verksamheten.

När Tallink presenterar statistiken för person- och frakttransporter för september och tredje kvartalet 2021 träder en splittrad bild fram. September månad var starkare än september 2020, sett både till antal passagerare, transporterade personbilar och fraktenheter. Antalet passagerare landade på 310 265 personer, 27,6 procent fler än september 2020. Antalet transporterade transportbilar och fraktenheter ökade båda med 4 procent till totalt 62 138 personbilar respektive 32 672 fraktenheter.

Statistiken för det tredje kvartalet som helhet visar däremot en nedgång jämfört med samma period 2020. Antalet passagerare landade på 1 144 092, en minskning på 13 procent. Antalet personbilar landade på 229 468, en minskning på 16,8 procent. Antalet fraktenheter minskade också, men bara med en dryg procent, och nådde upp till 90 538 enheter.

– De tre kvartalen för 2020 respektive 2021 har varit nästan en spegelbild av varandra: medan resultatet för den första delen av tredje kvartalet 2020 blev ganska positivt efter att restriktionerna upphävdes, och andra delen negativt på grund av hotet om en andra våg av Covid-19, så har passagerarsiffrorna för den första delen av Q3 i år varit ganska modest på grund av pågående restriktioner. Först nu i november ser vi ett ökat antal bokningar, kommenterar Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp i ett pressmeddelande.

Ställer in trafik

För att effektivisera verksamheten har företaget fattat beslut om att tillfälligt avbryta trafiken för tre av sina fartyg efter jullovet i januari 2022. Beslutet gäller Baltic Queen som börjat trafikera Stockholm-Tallinn efter en längre tids uppehåll, Silja Europa som trafikerar Tallinn-Helsingfors och Silja Serenade som trafikerar Stockholm-Helsingfors.

– Siffrorna är fortfarande långt ifrån vad vi är vana vid att se under ett normalt Q3 innan pandemin, och vi tror inte att vi kommer se några stora ökningar i antalet passagerare före nästa vår eller sommar. Det är tydligt att resebranschen kommer att behöva genomleva ännu en svår höst- och vintersäsong. Nu måste vi därför se till att optimera vår verksamhet för lågsäsongen, och säkerställa att alla våra aktiviteter fram till våren 2022 är så kostnadseffektiva som möjligt, kommenterar Paavo Nõgene.

Silja Europa kommer bedriva ett antal special- och charterkryssningar under avbrottet. Pendelfartygen Star och Megastar som trafikerar Tallinn-Helsingfors börjar trafikera på vintertidtabell från och med den 16 oktober till våren 2022.