Trelleborgs kommun samordnar varudistributionen

Trelleborgs kommun inför samordnad distribution av varuleveranser till kommunens verksamheter. En ny distributionscentral i hamnen upprättas, och Måltidsfabriken AB kommer sköta transporten.

Övergången till samordnad varudistribution innebär att alla transporter av livsmedel och andra förbrukningsvaror som beställts av kommunens verksamheter tas emot på en distributionscentral i Trelleborgs hamn. Här samordnas leveranserna som sedan görs i samlastade fordon i förutbestämda körslingor ut till de beställande verksamheterna.

Tidigare har transporter av livsmedel, kontorsmaterial och förbrukningsartiklar gått direkt från varuleverantörerna till beställande verksamheter. Varje verksamhet har gjort sina egna beställningar från leverantörer utan att transporterna samordnats eller styrts från kommunens sida.

– Detta har vi förändrat genom att vi upphandlat transporttjänsten separat och samordnat transporterna internt genom en distributionscentral, säger Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun, i ett pressmeddelande.

– På så sätt överför vi ansvaret för terminalhantering och transporter från varuleverantörer till ett externt upphandlat transportföretag.

Genom att samordna varudistributionen säkerställer Trelleborgs kommun en smidig, snabb och säker logistik som dessutom är billigare för kommunen. En fördel är minskade koldioxidutsläpp genom färre leveranser med stora lastbilar

Efter upphandling har Måltidsfabriken AB tilldelats distributionsuppdraget. Trelleborgs hamn AB har tilldelats driften av distributionscentralen.

– Trelleborgs hamn är ett kommunalt bolag, men det är viktigt att understryka att hamnen har vunnit upphandlingen i konkurrens med andra. Självklart är vi mycket glada över att kunna arbeta ännu närmare varandra. Vi ser tydliga samordningsvinster i detta och båda parter hoppas kunna utöka vårt samarbete även till andra områden i framtiden.