Volvo, Scania och Daimler miljardinvesterar i laddinfrastruktur

Tre globala fordonstillverkare; Volvo, Daimler och Traton (Scania/MAN), går nu samman i ett nytt JV (samriskföretag) och investerar fem miljarder kronor i ett nytt europeiskt högpresterande laddningsnätverk. Målet är att bolaget ska ha minst 1 700 laddpunkter år 2027.

Fordonstillverkarna Volvokoncernen, Daimler Truck och Scania/MANs ägare Traton Group har tecknat avtal om att skapa ett samriskföretag för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna, tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa.

Den gemensamma investeringen uppgår till 500 miljoner euro för de tre bolagen, och samriskföretaget – som ska ägas till lika delar av de tre parterna – är planerat att starta sin verksamhet 2022 efter att alla godkännandeprocesser har slutförts.

Planen är att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter vid och nära motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter, inom fem år från etableringen av samriskföretaget. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partner samt offentlig finansiering. JV-bolaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna.

– Detta är ett genombrott som visar Volvokoncernens åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040 och en rullande flotta med nettonollutsläpp senast 2050, kommenterar Volvos vd Martin Lundstedt.

Enligt Daimlers vd Martin Daum är samarbetet “goda nyheter för transportbranschen”:

– Det är anmärkningsvärt att tre tunga konkurrenter inom området lastbilar och fordonsteknik tillsammans vidtar åtgärder för att börja etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen. Tillsammans med Volvo och Traton vill vi skicka en tydlig signal till alla relevanta intressenter att följa oss i spåren och agera nu, kommenterar han.

– Ett samarbete med starka konkurrenter som Daimler och Volvo kan tyckas ovanligt. Ämnet är dock av avgörande betydelse när det gäller att genomföra de förändringsåtgärder som behövs för att tackla klimatförändringarna. Vårt samriskföretag kommer att vara en stark drivkraft för det snabba genombrottet för eldrivna lastbilar och bussar, kommenterar Tratons vd Christian Levin.