Biden till attack mot rederierna

I dagens tal till nationen går USAs president Joe Biden till attack mot rederiernas höga fraktpriser. Han annonserar en ny överenskommelse mellan landets justitiedepartement och sjöfartsmyndigheten FMC, som ska stoppa rederiernas utnyttjande av amerikanska företag och konsumenter.

Idag, den 1 mars, håller USAs president Joe Biden sitt tal om tillståndet i nationen, State of the Union Adress 2022, som vanligen hålls en gång om året i samband med ett möte där både kongressledamöterna och senatorerna i den amerikanska kongressen närvarar.

Årets tal innehåller bland annat en känga mot rederijättarna med kritik mot fjolårets försörjningsstörningar och stegrande priser på containerfrakt till sjöss.

Bland annat kommer en ny överenskommelse mellan landets justitiedepartement, Department of Justice, och sjöfartsmyndigheten Federal Maritime Commission, FMC, att presenterar, som ska säkra att rederierna inte kan utnyttja amerikanska företag och konsumenter, ra

Kritiken gäller framförallt fraktpriserna, som slagit nya historiska rekordnivåer under pandemin, och som gjort att rederierna kunnat kamma hem rekordvinster under 2021. Prisökningarna på frakt väntas leda till att konsumentpriserna kommer att stiga med i snitt 1 procent under det kommande året, enligt beräkningar som Europeiska centralbanken, ECB och Kansas City Fed gjort.

Biden och hans team riktar nu in sig på att stoppa de höga fraktkostnaderna och det “strypgrepp” som de anser att rederierna har på containertransportsystemet.

Ofta får varuägare betala avgifter för försenad upphämtning även när de inte kan komma åt containern för att flytta den

“Ofta får varuägare betala avgifter för försenad upphämtning eller överliggstid (detention and demurrage) även när de inte kan komma åt containern för att flytta den” skriver Vita huset i en rapport. Enligt FMC tog de åtta största rederierna ut avgifter på totalt 2,2 miljarder dollar under juli-september 2021, en 50-procentig ökning mot kvatalet innan.

Förutom prisökningarna, så skadar även rederiernas affärsmetoder amerikanska företag och jordbrukare, menar Vita huset. Som exempel nämner man att transportörerna ställer in bokade transporter, eller lägger på extraavgifter utan förvarning. Redarna anklagas också för att vägra ta med amerikanskt exportgods, och istället prioritera att ta tomcontainrar tillbaka till Asien för att öka sin lönsamhet.

Transportörerna har också anklagats av Biden-administrationen för att bidra till trängsel i hamnar, bland annat genom att införa regler som kräver att vissa typer av fordon mäste användas för att transportera containrarna – vilket tvingar lastbilsförare att vänta på att rätt sorts fordon blir tillgängliga.

Nu ska bland annat konkurenslagstiftningen ses över för att se vad som kan göras för att komma åt rederiernas prisökningar. Nyligen röstades också ett nytt lagförslag igenom i USAs representanthus; Ocean Shipping Reform Act 2021.

Redarna till motattack

Branschorganisationen World Shipping Council (WSC), går nu till motattack mot Bidens utspel:

“Det är olyckligt att presidenten demoniserar rederierna, som är ryggraden i USA och den globala ekonomin och som har arbetat dygnet runt genom pandemin för att flytta mer last än någon gång i historien. Påståenden om att containersjöfarten är mycket koncentrerad och okonkurrenskraftig är felaktiga.” skriver WSC i ett uttalande, med anledning av dagens nationstal.

Det är olyckligt att presidenten demoniserar rederierna, som är ryggraden i USA och den globala ekonomin

Istället, menar WSC, att konkurrensen inom sjöfrakt hårdnat under fraktkrisen, och att fler fartyg och fler rederier än tidigare opererat på Stilla havsrutterna.

“Politiska beslutsfattare måste ta itu med grundorsaken till problemet och söka verkliga lösningar med en heltäckande, framåtblickande syn på leveranskedjan, och stärka det intermodala transportsystemet som stöttat USAs ekonomi under hela pandemin” uppmanar WSC.

Av Hilda Hultén