Max lägger logistiken hos Martin & Servera

Martin & Servera vinner över hamburgerkedjan Max hela lagring och distribution till kedjans 130 restauranger i Sverige och Danmark, från Svensk Cater. Avtalet är treårigt och ska vara i full drift vid årsskiftet 2021/2022. Under våren har Max genomfört en omfattande upphandling av lagring och distribution för sina omkring 130 restauranger i Sverige och Danmark.

Extra miljard till väg- och järnvägsunderhåll

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras