Invigning för Gävles nya containerterminal

Gävles nya containerterminal, en investering på en dryg miljard svenska kronor, invigdes på onsdagen med flera prominenta gäster på plats. “Det här är ett historiskt ögonblick och det här den största enskilda investeringen i Gävle hamns historia, sa Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn vid invigningen.

På plats under den soliga, sommarvarma invigningen fanns bland annat Per Bill, landshövding i Gävleborgs län, Jörgen Edsvik (S), kommunalråd, Gävle kommun och Hans Wahlström, styrelseordförande för Gävle Hamn AB. Thomas Eneroth bidrog även med ett digitalt tal, då hans närvaro behövdes på annat håll.

– Det här är en imponerande satsning på över en miljard kronor, där kapaciteten ökar till det dubbla. Yilport och övriga aktörer är bara att gratulera, sa Thomas Eneroth på invigningen och påpekade att satsningen är viktig inte bara för regionen utan även för svensk som helhet.

Försenat jättebygge

Från början var containerterminalen, som innebär mer av en fördubbling av kapaciteten till 600 000 TEU, planerad att stå färdig 2020. Förseningen beror bland annat förseningar av utrustning men även på grund av problem med att hitta en lämplig partner för delar av hamnutbyggnaden.

Kranen Frej och skeppet Valdivia. Foto Klara Eriksson.

– Det är en komplicerad entreprenad som pågått under lång tid, sedan har vi drabbats av förseningar kopplade till pandemin. Dessutom gjorde vi en omprojektering då Yilport ville att vi skulle ta höjd för att i framtiden även kunna muddra invid kajen, förklarar Fredrik Svanbom vd för Gävle Hamn AB förseningen.

– Att då äntligen ha den här invigningen känns jättekul naturligtvis, och det är väldigt skönt att vi är klara med det här byggskedet som nu pågått i närmare tre år. Nu kan vi gå vidare och fokusera på att driva terminalen och hitta fördelarna.

Nytt landmärke i Gävle

Den nya containerterminalen är nu i stort sett färdig, en del ytor finns kvar att asfalteras, men terminalen är i drift och Portugalflaggade containerfartyget Valdivia låg inne vid kaj vid Yilports nya, 124 m höga “ship to shore” kranar vid invigningen.

Kranarna är av modellen Super Post Panamax, den största sorten som finns tillgänglig. Med de nya kranarna kan hamnen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd. De tre elektrifierade kranarna kan styras från distans och har döpts till Frej, Oden och Tor för att signalera styrka och regional tillhörighet. Nya elektrifierade RTG-kranar, som kan stapla och flytta containers i hamnen, tillhör också den toppmoderna utrusningen.  

– Vi går mot en normalisering av fraktläget under nästa halvår eller i början av 2023. Då kommer det börjar hända saker igen och då kommer fartygen till Gävle. Vi ser fram emot en framgångsrik tid framöver, sa Nicolas Sartini Co-CEO på Yilport Holding, som står bakom investeringarna i kranar och utrustning i hamnen, i sitt invigningstal.

Eryn Dinyovszky och Fredrik Svanbom. Foto Klara Eriksson.

Kapacitet för 20 år framåt

Fraktstörningarna har dock varit tuffa för många globalt sett mindre hamnar då bristen på kapacitet och containrar gjort att flödena koncentrerats till de största hamnarna.

Gävle såg en nedgång i godsflöden 2021, men utöver flygbränslet, som ännu inte återhämtat sig, beskriver Fredrik Svanbom ändå läget som ”stabilt”. Kring Östersjön har vi nu dessutom ett försämrat säkerhetsläge och ett land: Ryssland, som isolerats av Västvärlden.

Hur känns läget för den här invigningen, det är ju inte minst sagt oroligt i omvärlden och kring Östersjön?

– Det är lite både och, det kan ju knappast bli värre. Men den här utbyggnaden är en långsiktig investering som ska tjäna oss på ett 20-årsperspektiv eller mer, och vi har den horisonten i investeringen, säger Fredrik Svanbom.

– Och kapacitetstaket är nått nu på den gamla terminalen, så vi är mycket glada att den här nybyggnaden står klar.

Lite ytor kvar att hårdgöra, de nya RTG-kranarna i bakgrunden. Foto Klara Eriksson.

Fördel med ny kapacitet

Dessutom är kapacitetsökningen en fördel nu under fraktstörningarna som råder, menar Eryn Dinyovszky, vd för Yilport Nordic, och mycket mer av godset kan transporteras med container sjövägen, för de kunder som föredrar det.

– Vi har vant oss att arbeta under det läge som nu råder på fraktmarknaden, men vi är mycket tacksamma för att vi nu får den här ökade kapaciteten. Förutsägbarheten i godsflödena har minskat och att vi nu får ökad kapacitet hjälper oss att bättre hantera peakarna, säger hon.

Förrförra året invigde Yilport och Gävle hamn även sitt nya helautomatiserade papperslager, som var nominerat till priset Årets logistiketablering 2020.

– Det används för fullt. Det går att få in mer pappersrullar för det gå att bygga in mer på höjden, men det är nästan fullt, säger Eryn Dinyovszky.

Av Klara Eriksson