Ikea tvingas till prishöjningar

När Ingka Group, ägare av Ikea, sammanfattar 2021 konstaterar man att prishöjningar blir nödvändiga 2022. Orsaken är en kombination av en stigande efterfrågan av produkter för hemmet tillsammans med utmaningar med logistik och råvarutillgång under pandemin.

I en rapport om Ikeas senaste 18 månader konstaterar Ingka Group att hemmet blivit allt viktigare för många människor med pandemin och det faktum att många tillbringar mer tid hemma. Efterfrågan har därför varit hög, men möbeljätten har inte lyckats tillgodose behoven hos alla kunder – trots stora investeringar.

För räkenskapsåret 21 uppgick investeringarna till 3,2 miljarder euro, inklusive omfattande investeringar i fysiska butiker, distributions- och kunduppfyllelsenätverk, omnikanalomvandling, digital kundupplevelse, förnybar energi, utsläppsfria fordon och skogsbruk. Begränsningarna i råvaror och logistik har även kostat Inter Ikea, Ikeas franchisegivare, ytterligare 250 miljoner euro under 2021.

– Under pandemin höll Ingka Group priserna stabila i syfte att hålla priserna så låga som möjligt för kunderna. Det var det rätta att göra, kommenterar Tolga Öncü, Retail Operations Manager på Ikea Retail (Ingka Group) i ett pressmeddelande.

Men Ikea fortsätter möta betydande transport- och råvarubegränsningar som driver upp kostnaderna, utan en paus i sikte. Störningarna väntas hålla i sig långt in i 2022 och de största kostnadsökningarna drabbar Nordamerika och Europa. Därför tvingas nu företaget höja priserna mot kund med ett globalt genomsnitt på nio procent.

– Tyvärr måste vi nu, för första gången sedan högre kostnader har börjat påverka den globala ekonomin, överföra delar av dessa ökade kostnader på våra kunder, konstaterar Öncü.

Inter Ikea arbetar nu för att mildra effekterna av de globala störningarna i leveranskedjorna och förbättra tillgängligheten av produkter samt råvaror genom samarbeten och alternativa logistiklösningar. De har bland annat hyrt in egna fartyg och köpt egna containrar för att få in fartyg fyllda med företagets produkter till detaljhandelsmarknaderna.