Posten Norge stoppar försäljning av Bring Frigo

I mars meddelade Posten Norge att företaget Bring Frigo i Sverige kommer att säljas till det tyskbaserade investeringsbolaget Aurelius. Men i och med att köparen inte betalat stoppas nu försäljningen.

Avtalet mellan Posten Norge och Aurelius anger en tidsfrist för när transaktionen ska slutföras. Köparen har inte uppfyllt den föreskrivna tidsfristen för att genomföra transaktionen. Posten Norge AS har därför valt att säga upp avtalet med Aurelius.

– Vårt beslut att säga upp avtalet är en naturlig följd när en köpare inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, säger Thomas Tscherning, Executive Vice President i Posten Norge-koncernen.

Bring Frigo kommer att fortsätta som ett fristående dotterbolag till Posten Norge och Posten Norge kommer att fortsätta förverkligandet av planerna för företagets framtida utveckling.

Bring Frigo är marknadsledande inom temperaturstyrd logistik i Sverige och driver ett internationellt nätverk i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Frankrike och Norge.