Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Sju av tio kontrollerade transportföretag har säkerhetsbrister i sina fordon, visar en nationell, myndighetsgemensam kontrollinsats. “Vi kan konstatera att säkerheten inte blivit bättre i branschen säger Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket. 

Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten genomfört oanmälda inspektioner i transportbranschen. Drygt 340 tunga och lätta transportfordon har kontrollerats längs vägar runtom i landet. Av dessa var ett 60-tal utländska fordon.

Arne Alfredsson. Foto Arbetsmiljöverket

– Det måste bli bättre ordning i transportbranschen. Vi ser förare som kör överlastade fordon med dåligt säkrad last och med lyftanordningar som inte är besiktigade eller har anmärkningar, säger Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har bland annat kontrollerat om bakgavellyftarna, som används för att lasta och lossa, var besiktigade och om förarna hade den utbildning som krävs och tillstånd att använda dem. Här fanns det stora brister.

– Det här är utrustning som är gjord för att hantera väldigt tunga laster, och fungerar inte den så riskerar man att skada eller döda personer.  

Sammantaget upptäcktes nära 300 olika säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen. En del fordon hade flera olika brister.

Vi kan ju konstatera att branschen inte har blivit bättre på säkerhet

– Vi har stor erfarenhet av denna typ av kontroller och kan ju konstatera att branschen inte har blivit bättre på säkerhet. Siffrorna är rent nedslående i många fall. Vårt mål är att se till att ingen riskerar att skadas eller dö på sin arbetsplats, och vi ser att transportbranschen är en bransch vi behöver fokusera ännu mer på, säger Arne Alfredsson.

Utreder utstationeringar

Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten kontrollerade också om de utländska förarna har rätt att arbeta i Sverige och om de skulle varit anmälda som utstationerade. Det resulterade i att Arbetsmiljöverket utreder ett 40-tal misstänkta brott mot utstationeringslagen. Polismyndigheten upptäckte att nio av de utländska förarna saknade tillstånd att arbeta i Sverige och omhändertog sju förare.

– Vi ser alltför många illegala chaufförer ute på vägarna, som inte har tillstånd att köra transporter i Sverige. Många kör alldeles för länge utan vilopauser, så att de blir trötta, och det är potentiellt livsfarligt. Insatsen visar att vi måste fortsätta att göra myndighetsgemensamma inspektioner, där vi kommer åt de oseriösa arbetsgivarna från flera håll, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten.

7 av 10 transportföretag brast i säkerhet i kontrollen. Foto Arbetsmiljöverket.

Transportköparnas ansvar

Pandemin har inneburit utmaningar i transportindustrin med chaufförsbrist, svårigheter att genomföra förarutbildningar, och i vissa fall försvårad framkomlighet. Isolering och förändrade konsumtionsmönster, bl a med ökad e-handel, har också gjort transportbehovet mer svårförutsett och leveranskedjorna mer komplexa. 

Transportbranschen är marginalpressad, och har gjort sig känd som en bransch med ett utbrett fusk med bl a olagligt cabotage, utländsk arbetskraft som utnyttjas och oseriösa aktörer. I somras klubbade EU igenom nya regler kring bland annat utstationering och cabotage, som ska försvåra fusket. Men regler räcker inte, menar Arne Alfredsson. 

– Transportbranschen växer, och det många som slåss om kakan. Men vi ser att det är svårt för de seriösa aktörerna, både svenska och utländska, att konkurrera på lika villkor med det utbredda fusk som sker. 

Han tycker att ett stort ansvar ligger på transportköparna. 

– Det gäller att fråga sig om den som faktiskt kör ens gods verkligen har schyssta villkor. Hela kedjan måste hålla, man måste komma bakom fasaden och försäkra sig om att även de underentreprenörer som transportföretaget anlitar har en säker arbetsmiljö och följer regler. Stirrar man sig som transportköpare blind på kronor och ören och struntar i etik och moral så kommer de här problemen att finnas kvar. 

Av Hilda Hultén