Stena nöjda med färjeflytt till Halmstad – ser ökade godsvolymer

Den 1 februari 2020 invigdes Stena Lines nya färjelinje mellan Halmstad och Grenå. Ökningen av godstrafik med 15 procent har överträffat förväntningarna på båda sidor av Kattegatt.
– Flytten till Halmstad var rätt beslut, säger linjechefen Elisabeth Lönne i ett pressmeddelande.

För ett år sedan firades öppningen av färjelinjen mellan Halmstad och Grenå med folkfest på båda sidor av Kattegatt. Efter ett år konstaterar Stena Line att det var rätt beslut. Linjen är både en passagerar- och fraktlinje men under pandemin har fokus varit på att säkra den viktiga godstrafiken mellan länderna som har ökat med hela 15 procent.

Elisabeth Lönne. Foto Stena Line.

– Flytten till Halmstad var rätt beslut och har överträffat våra förväntningar både i Sverige och i Danmark. Våra fraktkunder har tagit emot linjen med öppna armar och vi har sett en ökning av godstransporter på linjen med 15 % jämfört med den tidigare linjen från Varberg till Grenå. Framförallt är det Halmstads geografiska placering som kunderna värdesätter men också effektiviteten i att flytta transporterna från väg till vatten och slippa köra hela vägen, kommenterar Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer.  

Rederiet har under pandemin fortsatt trafikera linjen med totalt 22 avgångar i veckan. Sedan starten har Stena Nautica seglat fler än 1100 gånger över Kattegatt och transporterat närmare 700 kilometer frakt.

Passagerartrafiken släpar efter

Potentialen i att öka passagerartrafiken på linjen har med anledning av pandemin och reserestriktioner inte kunnat utvecklas. Men vid starten för ett år sedan såg det lovande ut med bokningsökningar.

– Innan pandemin såg vi bokningsökningar med upp till 20 % från svensk sida och 50 % på den danska sidan jämfört med året innan, och så fort reserestriktionerna lättades under sommaren såg vi ett högt bokningstryck direkt, kommenterar Elisabeth Lönne.