Sverige får sin första inrikes containerpendel – på Mälaren

Sveriges första containerpendel på Sveriges inre vattenvägar startas mellan den nyöppnade hamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn och Västerås hamn i april. Operatör är tyska rederiet Deymann.

Ett EU-klassat IVV-fartyg med kapacitet för 208 TEU kommer att sättas i trafik med två avgångar i veckan. Detta kommer avlasta det kraftigt överbelastade vägnätet i regionen med över 1000 lastbilar per veckan vilket innebär färre olyckor på vägarna och dessutom betydligt lägre CO2-utsläpp.

– På sikt finns möjlighet att pendeln kan anlöpa fler hamnar i Mälaren vilket ytterligare skulle avlasta vägnätet, kommenterar Anders Wihlborg, vd på det svenska företaget Barge Transport Sweden AB, vars affärsidé är att hjälpa till att etablera inlandssjöfart i Sverige.

Första “Mälarpendeln”

Det är det tyska rederiet, Reederei Deymann, kommer att operera containerfartyget Emelie Deymann. Fartyget, som är 110 meter långt och har litet djupgående, har fått tillstånd av Transportstyrelsen att operera på rutten och blir därmed det första fartyget av sitt slag i Sverige.

Pia Berglund. Foto DL.

– Det är jättekul och det sammanfaller med att vi öppnat upp för stödsystemet för överflyttning igen: Ekobonus. I slutet av mars vet vi vilka som får stöd, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.

Ekobonus-stödet syftar till att bidra till överflyttning av gods från väg till sjö, och ger ett bidrag per tonkilometer man lyckas lyfta av från vägen. Regeringen har avsatt 50 miljoner 2021–2022 för ändamålet. Flera aktörer har ansökt och därigenom kan flera inrikes sjöfartsrutter för gods på gång, berättar Pia Berglund, som tycker att det är extra kul att ett tyskt rederi nu har tillkännagett att man satsar på den svenska inrikes sjöfarten.

– Det är glädjande att se europeiska aktörer komma till Sverige och hjälpa oss starta upp det här, de bidrar med kompetens.

Fördel med konkurrens

Stockholms nya storhamn Stockholm Norvik invigdes i juni 2020, men redan före det fanns planerna på att “förlänga sjöbenet” och transportera varor vidare in i Mälaren. Våren 2020 startade samarbetet Mälarpendeln, mellan Stockholms hamnar, Mälarhamnar (med hamnarna i Köping och Västerås) och efter en tid även rederiet Wallenius Marine. Men nu blev det ett annat rederi som hann före med att tillkännage sina planer.

Johan Wallén. Foto DL.

– Vi hoppas och vi tror att det finns en marknad för flera och ser bara fördelar för våra kunder och konsumenterna i Mälardalen, säger Johan Wallén, marknadschef på Stockholms Hamnar.

Den nya pendeln kommer transportera containrar mellan Norviks hamn och Västerås hamn med två avgångar i veckan. Men på längre sikt hoppas Johan Wallén att ett till “sjöben” kan läggas in – med pråmtransport frånex. hamnen i Västerås in till Stockholms centrala kajlägen, men konsumtionsvaror ex. till butiker.

– Vi har ju goda förutsättningar, vi behöver bara en operatör så kan vi stå för infrastrukturen med våra jättefina kajlägen, säger han.

Först i Sverige

Den nya pendeln som nu startar är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, nämligen trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). I övriga EU finns drygt 20 000 inlandsfartyg och förhoppningen är att det snart skall bli många fler liknande fartyg även i Sverige och på så sätt kan mycket stora mängder gods flyttas från väg till vattenväg. Bara i Tyskland fraktas på de inre vattenvägarna mer gods med dessa inlandsfartyg än vad vi i Sverige gör sammantaget per år med alla lastbilar och tåg.

Av Klara Eriksson