Texel reserverar mark för ny batterifabrik i Malmö

Malmös tekniska nämnd har godkänt det svensk-amerikanska batteriföretaget Texel Energy Storage ABs markreservation i Norra hamnen. Här planerar bolaget att bygga en ny batterifabrik och ett nytt vätgas- och energilagringslaboratorium.

Det var förra sommaren som Texel avslöjande sina planer på en batterifabrik i Norra hamnen i Malmö Industrial Park. I en första etapp reserverar kommunen nu ett markområde till Texel på 50 000 kvm för uppförande av en industriell anläggning.

– Vi är verksamma över hela världen och ser Malmö som en strategisk plats för att kunna nå ut till Europa. Det fantastiska läget tillsammans med Malmö stads hållbarhetsambitioner är en svårslagen kombination, kommenterar Texels vd Lars Jacobsson.

En fullt utbyggd fabrik väntas kräva runt 200 000 kvm mark och uppskattas – enligt Malmö stad – generera över 6 000 arbetstillfällen samt stora godsvolymer via hamnen.

– Det är glädjande att hamnen lockar etableringar som kan bidra till forskning och utveckling kring hållbara energilösningar. Texel kan bidra med att skapa förutsättningar för bra samarbeten inom framtidens hållbara hamnverksamhet, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för teknik och service, i ett pressmeddelande.

Höga etableringskrav

Malmö stad har ställt höga krav på bland annat hållbarhet och intermodalitet, på de verksamheter som etablerar sig i Norra hamnen, något som bland annat gjort att Malmöregionen utsågs till Årets Hållbarhetsläge 2020 av Intelligent Logistik.

Staden samverkar också med aktörerna i hamnområdet för att hitta smarta lösningar inom återvinning, logistik- och energi, så kallad industriell symbios. Texel är en aktör som kan bidra till stadens mål, eftersom bolaget utvecklar en ny cirkulär och kostnadseffektiv energilagringsteknik tillsammans med bland andra amerikanska Department of Energy.

– En etablering av Texel skulle vara positivt för hela hamnens utveckling. Dels skapas viktiga arbetsplatser i fastigheten samtidigt som det också möjliggör fler sysselsättningstillfällen i branscher kopplat till logistik och transport samt övrigt näringsliv i hela Malmö. Det stärker vidare hamnbolaget CMP:s verksamhet, kommenterar Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande.

Malmö Industrial Park är i en expansiv fas, och förutom Texels fabriksplaner så görs just nu flera etableringar i hamnen, bland annat av belgiska MG Real Estate, som bygger ut sina fastigheter i Norra hamnen. MG satsar även på att bygga logistik i Eskilstuna.