Westerman och MG vill bygga ut i Malmö hamn

I juli flytttade Westerman in i sin nya, 18 000 kvm stora anläggning i Mamö hamn, som MG Real Estate byggt. Nu vill bolaget utöka fastigheten med ytterligare 26 000 kvm. Igår godkände Malmös tekniska nämnd markreservationen. 

Fastighetsbolaget MG Real Estate vill nu utöka sin logistikanläggning för hyresgästen Westerman Multimodal Logistics räkning, med ytterligare 26 000 kvm. Intermodala tredjepartlogistikern Westerman flyttade in i sin nya anläggning i Norra hamnen i Malmö i juli i år, och redan nu ser bolaget ett behov av att utöka. 

– Intresset för den här typen av intermodala logistiktjänster är jättestort, och vi har flera intressanta diskussioner med potentiella kunder, berättar Johan Ullenby, Sverigechef på Westerman. 

Igår, den 31 augusti, klubbades markreservationen igenom, som innebär att MG Real Estate utökar sin tomt för Westermans räkning till totalt 70 000 kvm, och kan bygga ut fastigheten med 26 000 kvm, till totalt 44 000. 

Säkrar expansionsmöjlighet

Investeringsbeslutet är ännu inte fattat, så någon tidsplan för bygget finns inte än. Men reservationen är tidsbegränsad, och planen är att börja bygga inom ett år. 

– Vi vill säkra våra möjligheter att expandera och det gör vi genom den här markreservationen. Att bygga ut den befintliga anläggningen är också förnuftigt, eftersom det gör att vi kan bygga en större lösning på samma grund.

Hanteringen av järnvägsgods kommer ske i nära samarbete mellan Westerman och hamnoperatören Copenhagen Malmö Port (CMP), med en direkt anslutning till container- och färjeterminalen. Satsningen skulle innebära att ytterligare 200 arbetsplatser kan skapas inom fastigheten samt ytterligare arbetskraft i form av transportörer och till övriga hamnanknutna verksamheter i närområdet.

– Malmö ska ha en självklar roll som tillväxtmotor och vara en viktig knutpunkt för godstransporter. Men utvecklingen av hamnen får inte ske på bekostnad av klimatet, därför är det med glädje jag ser att Westerman har en önskan om att utöka sin verksamhet, kommenterar Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Kan få batterifabrik tilll granne

Utvecklingen av Malmö Industrial Park i Norra hamnen i Malmö har tagit fart den senaste tiden. Förutom Westermans fastighet så bygger MG en till fastighet på totalt 42 000 kvm, där den första etappen ska stå klar i november och där Smeg blir första hyresgäst att flytta in. I juni annonserades en annan möjlig etablering: en stor ny batterifabrik som svensk-amerikanska Texel Energy Storage vill bygga  på området. Även Malmberg satsar på att bygga upp ett nytt logistikkluster i hamnen.

Av Hilda Hultén