Miljardsatsar på transportörsoberoende paketbox-nätverk

Nu får transportörernas paketboxar konkurrens av nya Iboxen – grundat av f d Postnord-toppar och backat av bl a Balder och SBB, som vill satsa en miljard på att bygga ett transportörsoberoende, rikstäckande nätverk med 50 000 boxar i Sverige.

Paketboxar som leveransalternativ växer, och transportörer som Postnord, Instabox, DHL och Budbee satsar alla på att rulla ut egna boxnätverk. Att bygga upp en transportörsoberoende paketboxinfrastruktur har dock länge varit efterfrågat av ex. kommuner och fastighetsägare som ska släppa till mark och ytor. Nu kommer ett sådant initiativ: Iboxen.

Bolaget backas av fastighetsbolagen Balder och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) och investerare som Paul Källénius, Jan Björk och Patrik Hegbart, och är grundat av tre tidigare Postnord-toppar. Anders Holm, fd vd för Postnord Sverige, Thomas Backteman och Tim Jörnsen, tidigare kommunikationsdirektör respektive affärsområdeschef för E-commmerce & Logistics, varav den senare blir vd för Iboxen.

– En öppen och neutral nationell infrastruktur är en nödvändighet för att e-handeln ska kunna fortsätta växa, utan att skada miljön. Nu möjliggör vi det, säger Tim Jörnsen i ett pressmeddelande.

Iboxen vill bygga upp en hållbar, rikstäckande paketboxinfrastuktur. Foto: iBoxen.

50 000 boxar som mål

Iboxen har ambitionen att sätta upp en rikstäckande infrastruktur med totalt 50 000 leveransboxar i Sverige, för att hämta, returnera och skicka paket. Att jämföra med den största box-aktören Instabox, som i dagslägat har drygt 1000 paketskåp i Sverige.

I städer ska ingen ha längre än 300 meter från sin bostad till närmaste box

– Inom fem år är vår målsättning att det skall finnas leveransboxar utplacerade över hela Sverige, från norr till söder. I städer ska ingen ha längre än 300 meter från sin bostad till närmaste box.

Boxarna kommer även att ställas ut på strategiskt valda platser i glesbygden, och ska vara tillgängliga dygnet runt.

– Iboxens infrastruktur gör det möjligt att hantera den snabba ökningen av e-handlade varor och skickade paket, som ökat ännu mer under 2020 till följd av coronapandemin, fortsätter Tim Jörnsen.

Ansträngd paketlogistik

E-handeln i Sverige väntas fortsätta växa starkt de kommande åren. I dag skickas drygt en miljon paket varje dag, vilket redan nu skapar utmaningar för det existerande systemet för paketdistribution. År 2025 väntas minst dubbelt så många paket skickas till svenska hushåll dagligen.

Iboxens leveransboxar använder företaget Qlocx programvara. Att infrastrukturen blir oberoende kan enligt bolagets beräkningar minska utsläppen per skickat paket med upp till 60 procent.

– Iboxen kommer inte själva transportera paket, vilket är viktigt att poängtera. Vi bygger en infrastruktur som transportörer kan använda för att erbjuda existerande och nya, attraktiva kundlösningar – och samtidigt göra en insats för miljön. Vi är ett alternativ till hemleveranser och ett komplement till ombudsleveranser.

Under kvartal 1 2021 ska bolaget etablera leveransboxar i Stockholm och i Bodens kommun. Flera transportbolag deltar från start i projektet och kommer att erbjuda sina kunder Iboxen som leveransalternativ i dessa områden. Efter det inledande projektet planeras en fortsatt etablering i Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö under år 2021–2022, och därefter följer en bred etablering på drygt 2 000 orter med fler än 200 invånare under åren 2023–2026. Totalt uppger bolaget att man har en miljard att investera i projektet, och på sikt är målet att ha 50 000 boxar i hela Sverige.

Av Klara Eriksson