Urstark exportmarknad enligt Exportchefsindex

Det svenska Exportchefsindexet (EMI) är tillbaka på rekordnivån 70,9 som uppmättes under andra kvartalet 2021. Värdet har stigit med 3,3 enheter under årets första kvartal, ett tecken på att optimismen bland exportföretagen är ovanligt stark och att även 2022 blir ett starkt exportår.

Business Swedens Exportchefsindex (EMI, Export Manager’s Index) speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer. Under årets första kvartal har EMI stigit med 3,3 enheter från 67,6 till 70,9, rekordnivån som först noterades under andra kvartalet i fjol. De svenska exportföretagen är framför allt optimistiska över hur exporten ser ut i nuläget.

– Pandemin går mot sitt slut och efterfrågan från omvärlden är stark. Detta gynnar svenska exportföretag som ligger i framkant med hållbara lösningar som kan bidra till såväl digitalisering som grön omställning, kommenterar Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

EMI nuläge ökade med 6,6 enheter till rekordnivån 77,9 första kvartalet och synen på exportorderstockarna ökade med 5,9 enheter till 79,1. Även index för lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget ökade med 5 enheter till rekordhöga 80,5.

Framtidssynen har dock inte förändrats nämnvärt. EMI prognos är delindex för de framåtblickande frågorna och här har värdet bara ökat med 0,1 enheter. Samtidigt är resultatet på 63,9 klart över 50-sträcket, skiljelinjen mellan optimism och pessimism.

– Att både synen i nuläget och prognos ligger på historiskt höga nivåer indikerar att exportcheferna är mer optimistiska än normalt och talar för att vi har ytterligare ett starkt exportår framför oss, avslutar Lena Sellgren.