USA:s containerimport faller

I takt med att den globala fraktkrisen lättar och konsumentbeteenden snabbt återgår till för-pandemiska nivåer faller också efterfrågan på importerat gods till USA. Bara sedan den 24 maj har containerimporten från Kina till USA fallit med 36 procent, med fallande priser som följd. Det rapporterar sajten Freightwaves.

Under coronapandemin har de globala logistikkedjorna mötts av ständiga utmaningar, som lockdowns (senast i Shanghai) och förändrade konsumentbeteenden vilket i sin tur lett till hamnträngsel och kapacitets- och containerbrist. Resultatet har blivit skenande priser på containerfrakt. Men nu har konsumentbeteenden börjat återgå till ett mer normalt läge, hamnträngseln minskar, containerpriserna har börjat sjunka och Kinas senaste lockdown har börjat lätta.

Lageruppbyggnad och inflation sänker efterfrågan

Containerimporten till USA har fallit med över 36 procent sedan 24 maj, enligt sajten Freightwaves. De rapporterar också att fraktplattformen Freightos spot-priser på containerfrakt till amerikanska västkusten har fallit med 38 procent i juni, till 9 630 dollar, jämfört med tidigare månad.

Tre olika orsaker ligger antagligen bakom raset: väl påfyllda lager i oro för nya störningar, att efterfrågan på varor sjunkit när konsumenterna återgått till ett mer normalt liv, och inflationstrycket.

En del har spått en risk för en “ketchupeffekt” när Shanghai nu öppnar, vilket skulle lett till förnyad hamnträngsel i USA. Men enligt Freightwaves verkar majoriteten av containrarna under nedstängningen ha dirigerats om till hamnen i Ningbo, vilket gör att den effekten uteblir – och i så fall tyder det på att volymerna kommer fortsätta sjunka.

Rederierna levde före pandemin på marginalen, men har under pandemin dragit in stora pengar på kaoset. När nu situationen börjar återgå till normalläge riskerar den drastiskt minskade efterfrågan att slå hårt mot rederierna.

Sajten varnar dock för att rederierna kan begränsa kapaciteten genom att ställa in transporter på de stora handelsvägarna för att hålla priserna uppe. Om prisfallet fortsätter kan de också försöka teckna billigare långtidsavtal med fraktkunder för att säkra intäkterna.

Av Emanuel Lehtonen