Einride och Electrolux i partnerskap för att elektrifiera transporter

Einride och Electrolux tillkännager ett strategiskt partnerskap för att elektrifiera transporter. Verksamheten drar igång under årets andra kvartal och ska inom de tre första åren spara hundratals ton koldioxid jämfört med dieselfrakt.

För Electrolux innebär partnerskapet ett åtagande att minska miljöpåverkan och på sikt även kostnader genom att tillämpa avancerad teknik i hela logistikkedjan och på så sätt förbättra effektiviteten.

Anders Linnarsson och Jonas Hernlund ser många möjligheter med det nya partnerskapet. Foto Einride.

– Hållbarhet är centralt för oss på Electrolux och vi vill minska vår miljöpåverkan inom alla aspekter av verksamheten, särskilt transport. Genom att samarbeta med Einride för att introducera elektrisk, och med ambitionen att även addera autonom, teknik i vår leveranskedja säkerställer vi att vi ligger i framkant både på kort och lång sikt, kommenterar Anders Linnarsson, chef för Electrolux Logistics, samarbetet i ett pressmeddelande,

Partnerskapet inleds med elektriska transporttjänster i Sverige våren 2021 genom att integrera digitalt uppkopplade elektriska lastbilar. Möjlig framtida expansion av samarbetet innefattar också autonom elektrisk transport (AET) i form av Einrides Pods.

Verksamheten kommer samordnas och skalas genom Einrides plattform för fraktmobilitet, som inkluderar avsändar- och transportörportaler med realtidsuppdateringar och detaljerad hållbarhetsrapportering, samt information för vidare implementering av elektrisk och autonom frakt.

För Einride ger samarbetet möjlighet att växa med och lära av, en global ledare inom tillverkning och logistik.

– För att vidareutveckla och skala våra fraktlösningar är det viktigt att samarbeta med likasinnade bolag, som har hållbarhet och teknisk utveckling som kärnvärden. Electrolux har en lång historia av att förbättra våra liv i hemmet och vi ser fram emot att tillsammans driva omställningen mot bättre frakt, kommenterar Jonas Hernlund, kommersiell chef på Einride.