Svensk Handel kräver insats mot Temu och Shein

Branschorganisationen Svensk Handel menar att de kinesiska e-handelsplattformarna Temus och Sheins kraftiga utveckling i Sverige hotar såväl miljön och konsumenternas säkerhet som svenska företag och skatteintäkter. Nu uppmanar de regeringen att tydligt markera mot de kinesiska företagen.

Enligt Svensk Handel uppger 71 procent av svenska konsumenter att de någon gång handlat från de kinesiska e-handelsplattformarna Temu eller Shein. Det bekräftas av paketindex som visar att antalet importerade paket ökar i hög takt, särskilt från Kina. Organisationen har tidigare anklagat plattformarna för att agera i strid med EUs konsumentskyddslagstiftning.

– Vi ser med stor oro på att de kinesiska e-handelsjättarna tillåts använda oschyssta metoder för att ta marknadsandelar från svenska handelsföretag. Svensk Handel kommer alltid att värna om den fria konkurrensen, men här är den helt satt ur spel, kommenterar Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

För Svensk Handel är problemet att svenska handelsföretag förhåller sig till omfattande regelverk gällande produktsäkerhet och kemikalieinnehåll, något som de kinesiska plattformarna inte tar hänsyn till. Det gör att konkurrensen vrids till de kinesiska plattformarnas fördel, samtidigt som produkternas säkerhet och kvalitet inte kan säkras.

– Svenska handelsföretag lägger stor kraft på att följa regelverk kopplade till bland annat miljö- och hållbarhetsfrågor. Men detta medför också kostnader som de kinesiska jättarna helt slipper undan, kommenterar Sofia Larsen och fortsätter:

– Som konsument behöver du fundera över hur det är möjligt att priserna hos de kinesiska e-handelsjättarna kan vara så låga.  I värsta fall kan produkterna som säljs kan vara direkt farliga, vilket påvisats av bland annat Toy Industries of Europe.

Enligt organisationen är regeringen och ansvariga myndigheter, såsom Konsumentverket, väl medvetna om de utmaningar svenska handelsföretag och konsumenter möter till följd av Temu och Shein.

– Regeringen måste göra mer för att värna svenska företag och jobb. Det är oacceptabelt att kinesiska e-handelsjättar tillåts spela efter andra regler än våra svenska företag. Nu måste ansvarig minister Erik Slottner och övriga regeringen sätta ned foten i frågan, säger Sofia Larsen.