Einride i projekt för laddning av elflygplan

Svenska teknikföretaget Einride och den svenska elflygplansutvecklaren Heart Aerospace är två av parterna i ett nytt forskningsprojekt inriktat på laddning av framtida elflygplan. Ett av koncepten bygger på stationära energilager där laddade batterier hämtas och körs ut till flygplanen. Projektet drivs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Heart skrotar planerna på ny elflygfabrik i Säve

I höstas lanserade den svenska elflygutvecklaren Heart Aerospace sina planer på att bygga en ny fabrik för elflyg på Castellum-ägda Gateway Säve utanför Göteborg. Nu skrotar bolaget planerna och ska bygga fabriken någon annanstans, rapporterar GP. Orsaken uppges vara ett förändrat marknadsläge.

Heart Aerospace bygger fabrik för elflyg på Gateway Säve

Svenska elflygsutvecklaren Heart Aerospace gör en storsatsning på Castellum-ägda Gateway Säve i Göteborg. På platsen kommer företaget etablera en komplett industrianläggning för elflygplan med nytt huvudkontor, R&D-center och en anläggning för slutmontering av flygplan.